Funkcjonowanie w środowisku – scenariusz zajęć „Motyl”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 maja 2019 roku.

Temat zajęć: Motyl

 

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie w środowisku

Klasa: VIII Szkoły Podstawowej

Oddziały Edukacyjno-Terapeutyczne

Cele rewalidacyjne:

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości

Cel ogólny poznawczy:

 • poszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej rozwoju motyla

Cele operacyjne

w zakresie wiedzy:

 • zna nazwy owadów
 • pamięta stadia rozwojowe motyla

w zakresie umiejętności:

 • potrafi odczytać nazwy owadów
 • potrafi dodawać na konkretach
 • umie odpowiedzieć na proste pytania dotyczące świata owadów
 • wśród różnych nazw zwierząt potrafi odszukać nazwy owadów
 • dopasowuje obrazki do napisów
 • odczytuje treść zadania tekstowego
 • z pomocą rozwiązuje zadanie tekstowe

w zakresie postaw:

 • potrafi podporządkować się ustalonym zasadom zachowania w czasie lekcji
 • potrafi czekać na swoją kolejkę
 • potrafi czekać kiedy kolega lub koleżanka wykonują zadanie w wolnym tempie

Formy pracy:

indywidualna jednolita

Metody pracy

 • słowne
 • aktywne

Środki dydaktyczne:

zaszyfrowane słowo, napisy z nazwami różnych owadów, zdjęcie motyla, napisy z częściami ciała motyla (w dwóch wersjach – na tablicę i do zeszytu), napisy, obrazki ze stadiami rozwoju motyla – w wersji dużej na tablicę i małej do zeszytu, obrazek z ukrytymi motylami, zadanie tekstowe, liczydła, nagranie dźwięków łąki

Czynności nauczyciela Czynności uczniów
 

Wita uczniów i wspólnie z nimi ustala aktualną datę, prosi o wpisanie daty do zeszytu i zapowiada, że dzisiaj uczniowie będą mieli szansę odgadnięcia tematu lekcji, ale najpierw powtórzą sobie to, czego zdążyli nauczyć się o świecie owadów.

 

Zapowiada, że za chwilę będą mieli okazję usłyszeć pewne dźwięki, a ich zadaniem będzie odgadnąć skąd pochodzą.

 

Prosi dyżurnego o rozdanie podpisanych kompletów karteczek i tłumaczy zadanie, które polega na przeczytaniu słowa i powieszeniu go pod napisem owady lub inne zwierzęta.

 

Rozdaje uczniom prosty rysunek z ukrytymi motylami, które należy odszukać

 

Pokazuje dzieciom zaszyfrowany napis i tłumaczy w jaki sposób mogą go rozszyfrować (zał. nr 1).

Wpisuje temat lekcji.

 

Prowadzi z dziećmi krótką rozmowę na temat motyli i przymocowuje na tablicy obrazek motyla.

 

Rozdaje dzieciom napisy z częściami ciała motyla.

 

 

Opowiada uczniom o tym, w jaki sposób wygląda cykl rozwoju motyla, ilustrując to odpowiednimi obrazkami i napisami

 

Dyżurny rozdaje dzieciom obrazki i napisy. Tłumaczy zadanie.

 

Jedno z dzieci czyta zadanie tekstowe.

 

Losowo rozdaje obrazki i prosi uczniów, by przykleili je na tablicy w odpowiedniej kolejności.

 

Podsumowuje zajęcia oraz pracę uczniów i tłumaczy zadanie domowe.

 

Słuchają i ustalają datę oraz przepisują ją do zeszytu.

 

 

 

 

 

Słuchają nagrania i zgadują.

 

 

 

Czytają i przywieszają słowa.

 

 

 

Wykonują zadanie.

 

Odszyfrowują napis.

Przepisują temat do zeszytów.

 

 

Uczestniczą w rozmowie.

 

 

Z pomocą nauczyciela umieszczają napisy w odpowiednich miejscach.

 

 

 

Słuchają.

 

 

Wycinają obrazki i wklejają do zeszytu.

 

 

Rozwiązują wspólnie zadanie tekstowe.

 

Wykonują zadanie.

 

 

Słuchają.

Pobierz scenariusz z załącznikiem

 

Autor: Iwona Zipser – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz