Scenariusz zajęć rozwijających kreatywność przeprowadzonych w zespole edukacyjno-terapeutycznym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 29 maja 2020 roku.

Temat zajęć: Warzywa – letni, zdrowy posiłek

Formy pracy:

indywidualna, zbiorowa

Metody:

słowna, praktycznego działania, pokaz, opis

Środki dydaktyczne:

warzywa (marchewka, koper, pietruszka, ogórek, szczypior), ilustracje przedstawiające warzywa, układanka obrazkowa, kartki z kolorowymi kołami, zagadki, etykiety z napisami, deski do krojenia, plastikowe noże, miseczki, serwetki

Cele ogólne:

 • kształtowanie u uczniów umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw
 • utrwalanie u uczniów umiejętności rozróżniania i nazywania kolorów
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat właściwości odżywczych warzyw
 • usprawnianie u uczniów analizy wzrokowej
 • utrwalanie u uczniów umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • kształtowanie u uczniów umiejętności krojenia nożem
 • wdrażanie do utrzymywania porządku przy stole
 • usprawnianie małej oraz dużej motoryki uczniów
 • kształcenie umiejętności komunikacyjnych uczniów (słowne wypowiadanie się, stosowanie PCS z uczniem niemówiącym oraz uczniami słabo mówiącymi)

Cele operacyjne – uczniowie:

 • podejmują próby odgadywania zagadek słownych
 • rozpoznają i nazywają warzywa
 • podejmują próby nazywania kolorów
 • wskazują kolor warzywa na kolorowych kołach
 • wypowiadają się na podany temat
 • myją ręce według ciągu czynności mycia rąk
 • kroją warzywa plastikowym nożem samodzielnie lub z pomocą nauczyciela
 • układają rysunek warzywa z układanki obrazkowej (dwu i czteroczęściowej)
 • utrzymują porządek przy stole: wyrzucają śmieci, myją stoliki
 • wykonują ćwiczenia ruchowe: wznosy i wymachy rąk, skłony i skręty tułowia, ćwiczenia z podbijaniem balonów
 • zadają pytania oraz podejmują próby odpowiadania na zadane pytanie
 • oklejają kontury słońca masą plastyczną samodzielnie lub z pomocą nauczyciela.

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie z uczniami – podanie dłoni, zaśpiewanie piosenki na powitanie.
 2. Sprawdzenie listy obecności.
 3. Wprowadzenie do tematu zajęć: rozmowa na temat warzyw, które rosną latem w ogródku, ich wartości odżywczych, odgadywanie zagadek na temat warzyw czytanych przez nauczyciela.
 4. Wielozmysłowe poznawanie naturalnych warzyw: oglądanie, dotykanie, wąchanie.
 5. Nazywanie warzyw przedstawionych na ilustracjach: zwrócenie uwagi na kolor, próby nazywania kolorów warzyw, wskazywania kółek o takim samym kolorze, co warzywa.
 6. Łączenie w całość układanki obrazkowej przedstawiającej warzywa.
 7. Odczytywanie na etykietach nazw warzyw i łączenie ich z odpowiednim warzywem.
 8. Mycie rąk według ciągu czynności.
 9. Rozdanie desek do krojenia, plastikowych noży.
 10. Krojenie warzyw samodzielnie lub z pomocą nauczyciela.
 11. Degustacja warzyw.
 12. Mycie desek, noży, porządkowanie stolików.
 13. Podsumowanie zajęcia: zadanie pytania uczniom czy smakowały im warzywa, które najbardziej, wspólne wymienienie nazw warzyw. Pochwała uczniów za pracę. Wręczenie uczniom naklejek oraz ich przyklejenie za pracę na zajęciach.
 14. Pożegnanie uczniów.

Autor: Magdalena Nowak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz