Opinia pedagogiczna o uczennicy z niepełnosprawnością ruchową i upośledzeniem w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 stycznia 2015 roku.

Opinia pedagogicznaOpinia pedagogiczna
o uczennicy …….., urodzonej ……….

Kamila dobrze funkcjonuje w zespole klasowym. Jest bardzo związana ze swoją klasą, choć sama rzadko inicjuje kontakty z dziećmi. Wymaga pomocy i mobilizacji do wykonania czynności samoobsługowych. Ze względu na problemy z poruszaniem, potrzebuje stałego nadzoru w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. W czasie lekcji pracuje w bardzo wolnym tempie, ze zmiennym zaangażowaniem.

Wymaga stałej mobilizacji i zachęty do pracy. Występują duże trudności z koncentracją uwagi, dziewczynka zdecydowanie lepiej skupia uwagę na czynnościach, które lubi. Potrafi być zdyscyplinowana i grzeczna, jednak dość często odmawia wykonywania zadań, chcąc zajmować się wybraną przez siebie czynnością. Płacze, kiedy coś jest niezgodne z jej oczekiwaniami. Bywa labilna emocjonalnie.

Kamila nie zawsze uważnie słucha czytanych tekstów i wypowiedzi innych. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanego krótkiego tekstu. Odpowiedzi mają charakter wyrazu lub prostego zdania. Buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi, kiedy opowiada o bliskich jej tematach i wydarzeniach. Ze względu na zaburzenia artykulacyjne, wymowa dziewczynki bywa niezrozumiała. Nie wypowiada się na forum klasy. Kamila nazywa część liter.

Pod kierunkiem nauczyciela czyta sylaby, proste wyrazy i krótkie zdania. Zdarza się, że zapomina liter, które znała. Rozumie czytane głośno przez siebie wyrazy i zdania. Nie pisze ze słuchu. Występują duże problemy ze słuchem fonemowym, dziewczynka słyszy jedynie pierwszą głoskę wyrazu po mocnym zaakcentowaniu. Przepisuje wyrazy i zdania na miarę swoich możliwości manualnych z drobnymi błędami.

Uczennica liczy mechanicznie do 10. Przeważnie poprawnie przelicza elementy w tym zakresie. Rozpoznaje i zapisuje cyfry w zakresie 8 z pomyłkami. Z pomocą dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 8. Posiada ogólną orientację w najbliższym środowisku społecznym i przyrodniczym. Bardzo chętnie wykonuje prace plastyczne stosując różne techniki na miarę swoich możliwości. Prace techniczne wykonuje wyłącznie z pomocą nauczyciela.

Dziewczynka słucha muzyki, ale nie włącza się w śpiew z klasą. Bardzo chętnie bierze udział w zajęciach ruchowych i komputerowych. Kamila uczestniczy w szkole w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych oraz rehabilitacyjnych.

Opinia pedagogiczna opracowana przez mgr Barbara Gołąb

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz