Moja matematyka – nowość spod znaku „Pewny start”

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 8 września 2022 roku.

Długo wyczekiwana nowość wydawnicza Nowej Ery wesprze edukację matematyczną uczniów z różnorodnymi trudnościami edukacyjnymi. „Moja matematyka” to zupełnie nowa seria materiałów ćwiczeniowych, która uzupełni ofertę do kształcenia specjalnego w klasach 4-8 szkoły podstawowej, wydawanych pod marką „Pewny start”.

Publikacje „Pewny start” to seria publikacji dobrze znanych nauczycielom szkół specjalnych, a także pedagogom specjalnym i nauczycielom pracującym z uczniami ze SPE w szkołach ogólnodostępnych. Wraz z serią „Akademia pomysłów” została przejęta przez Nową Erę od Wydawnictwa Szkolnego PWN w marcu 2022 r. i będzie sukcesywnie rozwijana dalej zgodnie z potrzebami nauczycieli. Pierwszym krokiem na tej drodze są karty pracy „Moja matematyka”.

Co znajdziemy w serii „Moja matematyka”?

W skład serii „Moja matematyka” wchodzi 6 materiałów ćwiczeniowych na 2 poziomach trudności: łatwiejszym (A) i trudniejszym (B). Dzięki temu nauczyciel ma możliwość doboru zadań tak, aby z jednej strony nie przerastały one możliwości dziecka, a z drugiej – nie były poniżej jego możliwości poznawczych. Zatem może dobrać ćwiczenia do indywidualnego poziomu funkcjonowania ucznia niezależnie od jego wieku i klasy, do której uczęszcza.

ObszarPoziom APoziom B
Zawiera ćwiczenia utrwalające umiejętności i wiadomości z poziomu A oraz:
Rytmy
 • rytmy ułożone na wzorze i według wzoru: rytm złożony z ogniw: dwuelementowego (AB AB), trzyelementowego (ABC ABC), dwuelementowego w sekwencji (ABB ABB)
 • uzupełnianie rytmu ostatnim elementem ogniwa
 • dostrzeganie i kontynuacja rytmu złożonego z dwóch elementów
 • rytmiczna organizacja czasu (pory roku, dni tygodnia, miesiące)
 • zegar – godziny, odczytywanie pełnych godzin na zegarze
 • dostrzeganie i kontynuacja rytmu złożonego z dwóch, trzech, czterech i więcej sekwencji
 • rytmiczna organizacja czasu (pory roku, dni tygodnia, miesiące)
 • zegar – godziny i minuty, odczytywanie godziny na zegarze, dobieranie zegara do określonej godziny
Liczenie
 • liczenie obiektów jeden do jednego w zakresie 10 z dobieraniem właściwej liczby (rola ostatniego liczebnika)
 • dodawanie w zakresie 10 (poprzez dokładanie przedmiotów do siebie)
 • zapis działania arytmetycznego (znaki: +, –, =)
 • monety (1 zł) i banknoty
 • kodowane rysunki
 • liczenie obiektów jeden do jednego w zakresie 20 z dobieraniem właściwej liczby (rola ostatniego liczebnika)
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 poprzez doliczanie lub odliczanie
 • dodawanie w pamięci (w zakresie 20)
 • dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego
 • monety (1 zł, 2 zł, 5 zł) i banknoty (10 zł, 20 zł)
 • proste obliczenia pieniężne
 • kodowane rysunki
Zadania tekstowe
 • rozwiązywanie prostych ilustrowanych zadań tekstowych (dodawanie w zakresie 10)
 • zapis działania, formułowanie odpowiedzi
 • rozwiązywanie ilustrowanych zadań tekstowych (dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 i więcej)
 • zapis działania, formułowanie i zapisywanie odpowiedzi
Figury geometryczne
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych: trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych: prostokąt, trójkąt, koło, kwadrat
 • rysowanie figur o określonej długości boków wyrażonej w centymetrach lub na siatce
 • odczytywanie kodu – rysowanie figur
Klasyfikowanie
 • tworzenie zbiorów jakościowych według kategorii: kolor, wielkość, funkcja/nazwa, miejsce
 • tworzenie zbiorów ilościowych do 10 elementów
 • szacowanie wielkości zbiorów przy dużej różnicy liczby elementów zbioru (dużo – mało, mniej – więcej)
 • tworzenie zbiorów jakościowych według kryterium uwzględniającego negację
 • tworzenie zbiorów ilościowych do 20
 • szacowanie wielkości zbiorów przy mniej widocznej różnicy liczby elementów zbioru (dużo – mało, mniej – więcej)
Miara i waga
 • porządkowanie obiektów według cech: duży – mały / dużo – mało, długi – krótki, wysoki – niski
 • porządkowanie tych samych obiektów w różne serie według narastających czy malejących cech (od najkrótszego do najdłuższego)
 • mierzenie długości za pomocą linijki, odczytywanie i zapisywanie
 • długości

Edukacja matematyczna jest tu oparta na podstawowych informacjach opisanych językiem konkretów, przeplatanych przykładami i ćwiczeniami. Treści skupione są wokół tych samych kręgów tematycznych, zgodnych z kalendarzem szkolnym i porami roku, z uwzględnieniem środowiska społecznego ucznia.

Jakie umiejętności pomagają rozwinąć publikacje z serii „Moja matematyka”?

 • Kształtują orientację przestrzenną
 • Służą dostrzeganiu prawidłowości (rytmy)
 • Wprowadzają pojęcie zbioru (klasyfikacja)
 • Kształtują pojęcia geometryczne
 • Ćwiczą liczenie – pokazują dodawanie i odejmowanie na konkretach i pomagają utrwalić zapisywanie działań matematycznych
 • Trenują rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
 • Uczą mierzenia długości i odmierzania płynów.

Nie tylko edukacja matematyczna

Pomimo nazwy publikacje nie skupiają się jedynie na zdolnościach matematycznych. Ćwiczenia zawarte w kartach pracy uczą także rozumienia pojęć, doskonalą uważne słuchanie i są doskonałym treningiem umiejętności komunikacyjnych – zachęcają uczniów do formułowania pytań i odpowiedzi, wskazywania, nazywania oraz dokonywania wyboru. Oprócz tego utrwalają wiedzę o środowisku przyrodniczym i społecznym, wspomagają naukę rozpoznawania i nazywania kolorów i kształtują umiejętność czytania uczestniczącego.

Spójna koncepcja pakietu daje nauczycielowi komfort pracy podczas realizacji programu nauczania na każdej lekcji. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowościami!

Publikacje znajdą Państwo m.in. w Sklepie Nowa Era.

Materiał sponsorowany
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz