Scenariusz zajęć terapeutycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z elementami socjodramy i psychodramy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 grudnia 2017 roku.

Scenariusz zajęć terapeutycznych

Temat: „Miej życzliwość w swej naturze” czyli właściwa komunikacja interpersonalna.

 

Czas trwania: 60-90 minut.

Liczba uczestników: 10.

Cel ogólny:

 • Budowanie zespołu.

Cele szczegółowe:

 • Integracja grupy i poznanie siebie;
 • Wypracowanie wspólnych zasad współpracy w grupie;
 • Uzyskanie informacji o skutecznej komunikacji miedzy ludźmi (komunikacji werbalnej i niewerbalnej);
 • Lepsze rozumienie komunikatów przekazywanych kanałami werbalnymi i niewerbalnymi;
 • Uczenie się empatii i rozwijanie postaw życzliwości;
 • Lepsze poznanie i wyrażanie własnych emocji.

Materiały:

 • papier/ bristol potrzebny do zawarcia kontraktu;
 • markery;
 • teksty z opisem sytuacji społecznych dotyczących komunikacji.

Metody i techniki:

 • praca w grupie;
 • zabawa integracyjna;
 • burza mózgów;
 • dyskusja;
 • psychozabawy;
 • elementy socjodramy/ psychodramy – scenki.

Przebieg zajęć:

 1. Rytualne powitanie wszystkich uczestników w kręgu. Poznanie siebie nawzajem – zabawa integracyjna „Magia imienia”. Zebrani uczestnicy w kręgu przedstawiają swoje imię i wyjątkowe znaczenie związane z ich imieniem. Gdy każdy się przedstawił, następuje omówienie zabawy wraz z prowadzącym – czy każdy z nas ma wyjątkowe imię? Jakie cechy charakteru mają osoby z wyjątkowym imieniem? Rundka podsumowująca, iż każdy z nas jest wyjątkowy i ma takie imię.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie kontraktu zachowania się na zajęciach, powieszenie kontraktu w widocznym dla uczestników miejscu.
 4. Burza mózgów na temat integracji i współpracy w grupie: rozmowa na temat dobrej współpracy w grupie, co jest potrzebne, aby stworzyć klimat życzliwości w grupie?
 5. Psychozabawy „W jaki sposób się komunikujesz?” „Test na komunikatywność”. Serdeczne stosunki z osobami najbliższymi, relacje z kolegami/ koleżankami  i codzienne kontakty międzyludzkie zależą od twojego sposobu porozumiewania się. Psychozabawa ułatwi ci analizę sposobu mówienia i słuchania – czyli w jaki sposób się komunikujesz? Wyodrębniono 6 typów: agresor, dyplomata, gaduła, osoba wszystkowiedząca, milczek i malkontent. Nikt nie ma cech wyłącznie jednego typu. Aby się dowiedzieć jaki typ jest do ciebie najbardziej zbliżony, zabaw się wraz z nami ułatwi ci to zrozumienie własnych zalet oraz słabości.
 6. Odgrywanie scenek społecznych elementami języka  porozumiewania się bez przemocy językiem żyrafy i szakala. Wspólne omówienie scenek przez uczestników. Prowadzący jest tylko obserwatorem – może tylko słownie wspierać i motywować do aktywności. Każdy z nas ma w sobie żyrafę i szakala. Dużo zależy od sytuacji w jakiej jesteśmy, od naszego stanu psychofizycznego oraz od otoczenia. Jedne bodźce sprzyjają byciu uważnym, otwartym, empatycznym, inne wpychają nas na stare tory szufladkowania, doradzania oraz pouczania.  Mamy szczęście kiedy partner jest czytelny, wyrozumiały, delikatny, empatyczny. Im większą mamy świadomość siebie oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do bycia empatycznym partnerem/partnerką, tym częściej będziemy mogli doprowadzić do porozumienia.
 7. Zakończenie zajęć w kręgu rundką podsumowującą: Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się …, Najbardziej podobało mi się …
 8. Podziękowanie za współpracę  na zajęciach oraz zaproszenie uczestników na kolejne zajęcia.

Autor: Kinga Kołodziejczyk

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna- portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz