Biało-czerwona flaga – scenariusz zajęć w grupie dzieci 3-4 letnich

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 21 grudnia 2022 roku.

Flaga Polski biało-czerwona

Temat dnia: Biało-czerwona flaga

Cele główne:

 • zapoznanie z symbolem narodowym: flagą Polski
 • kształtowanie polskiej tożsamości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie sprawności rąk

Cele operacyjne – dziecko:

 • śpiewa piosenkę, naśladuje ruchy, o których jest w niej mowa
 • słucha czytanego tekstu
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza i własnych doświadczeń
 • improwizuje muzykę ruchem
 • reaguje na przerwę w muzyce
 • wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • posługuje się określeniami duży, mały
 • grupuje flagi ze względu na wielkość
 • przelicza flagi
 • określa, których flag jest więcej
 • współdziała z innymi dziećmi podczas zabawy
 • układa flagę Polski przy użyciu pomponów kreatywnych
 • wskazuje flagę Polski pośród flag innych krajów
 • koloruje/rysuje po śladzie i koloruje flagę Polski

Metody wg Okonia:

 • podające: rozmowa, objaśnienie, opowiadanie
 • poszukujące: zabawy dydaktyczne
 • eksponujące: recytacja wiersza połączona z pokazem flagi, pokaz prawidłowego sposobu wykonania karty pracy, oglądanie ilustracji przedstawiających flagi
 • praktyczne: wykonanie karty pracy

Formy pracy:

 • zbiorowa jednolita
 • grupowa jednolita
 • indywidualna zróżnicowana (w 2 poziomach)

Środki dydaktyczne:

 • utwory muzyczne: „Budujemy ciszę” (z publikacji „Rymowanki – zapraszanki” Bliżej Przedszkola), „Symbole Polski” (z płyty „Jesień w przedszkolu – piosenki dla dzieci” Bliżej Przedszkola)
 • tekst wiersza Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste”
 • paski bibuły w kolorach białym i czerwonym
 • sylwety dużych i małych chłopców i flag
 • chusta animacyjna
 • opakowania po jajkach, pompony kreatywne, spinacze
 • karty pracy: kolorowanie, rysowanie po śladzie i kolorowanie

Przebieg:

I. Część wstępna

1. „Budujemy ciszę” – zabawa muzyczno-ruchowa, przygotowująca grupę do zajęć.

Dzieci razem z nauczycielem śpiewają piosenkę i wykonują czynności, o których jest w niej mowa.

Budujemy ciszę, budujemy ciszę,
budujemy z klocków ciszę.
Prawym uchem słyszę, lewym uchem słyszę,
bardzo dobrze słyszę ciszę.

Dzielnie pompujemy, dzielnie pompujemy
Balon ciszy, bo tak chcemy.
Prawe ucho słyszy, lewe ucho słyszy
jak w piwnicy tupią myszy.

Hałas przeganiamy, hałas przeganiamy
Panią ciszę zapraszamy.
Cicho jak motyle, cicho jak motyle,
posiedzimy tu przez chwilę.

II. Część główna

2. „Barwy ojczyste” – wiersz Cz. Janczarskiego.

Dzieci słuchają wiersza recytowanego przez nauczyciela w połączeniu z prezentacją flagi Polski. Następnie odpowiadają na pytania do tekstu.

Czesław Janczarski „Barwy ojczyste”

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel – serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

 • Co powiewało na wietrze?
 • W jakich kolorach jest ta flaga?
 • Co oznacza kolor czerwony, a co biały?
 • Symbolem jakiego kraju jest ta flaga?
 • Czy i gdzie widzieliście flagę Polski?

3. „Chorągiewki na wietrze” – zabawa muzyczno-ruchowa przy utworze „Symbole Polski” z wykorzystaniem biało-czerwonych pasków bibuły.

Dzieci poruszają się dowolnie, dostosowując ruchy do słyszanej muzyki, na przerwę w muzyce dmuchają na paski bibuły, imitując wiatr.

4. „Duże – małe flagi”.

Dzieci porównują dwie postaci, określają, która jest duża, a która mała. Następnie segregują flagi Polski, ze względu na wielkość – duże flagi do dużego chłopca, małe flagi do małego chłopca. Dzieci wspólnie z nauczycielem przeliczają flagi, określają, których flag jest więcej.

5. „Duży wiatr – mały wietrzyk” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Dzieci poruszają chustą zgodnie z instrukcją nauczyciela (delikatny wietrzyk, wichura) naśladując powiewającą na wietrze flagę.

6. „Nasza flaga” – praca w grupach.

Dzieci za pomocą spinaczy przenoszą pompony w odpowiednich kolorach, do opakowań po jajkach, tak aby utworzyły flagę Polski.

III. Część końcowa

7. „Flaga Polski”.

Dzieci określają, która z zaprezentowanych przez nauczyciela flag przedstawia flagę Polski. Następnie wykonują kartę pracy w poziomach. Dzieci młodsze kolorują, starsze rysują po śladzie i kolorują sylwetę flagi, tak by przypominała flagę Polski.

Autor: Katarzyna Srebrnik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz