W lesie – scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 listopada 2018 roku.

Data: 20.10.2017

Prowadząca: Grażyna Itrich

Grupa wiekowa: Dzieci 6-letnie

Temat kompleksowy: Jesienią w lesie
Temat dnia: W lesie

 

Podstawa programowa

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach
 • rozpoznaje litery, czyta krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

Cele ogólne:

 1. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania (Blok 14)
 2. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do pisania (Blok 14)

Cele szczegółowe
Dziecko:

 • wypowiada wyrazy na podstawie usłyszanych głosek
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określając, jaką głoskę słyszy w nagłosie, śródgłosie, wygłosie
 • dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów
 • rozpoznaje obraz graficzny głosek: mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana
 • posługuje się alfabetem ruchomym oraz innymi obrazami liter, sylab, wyrazów
 • układa wyrazy z rozsypanki literowej
 • wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Metody pracy:

 • słowna – rozmowa, objaśnienia
 • oglądowe – ilustracja, obserwacja, pokaz
 • czynna – praktycznego działania, zadań stawianych do wykonania

Środki dydaktyczne:

obrazki, koszyk, alfabet, sznurówka dla każdego dziecka, klej, kolorowe ilustracje lasu w różnych porach roku, karty pracy, napisy do globalnego czytania, plakietki z literami, sylabami, białe, czerwone i niebieskie kartoniki

Przebieg zajęcia

 1. Zagadka
  W nim rosną drzewa,
  w nim ptaki śpiewają.
  W nim małe i duże
  zwierzęta mieszkają (las).
 • Układanie obrazków przedstawiających pory roku w odpowiedniej kolejności, zaczynając od aktualnej, podpisanie nazw pór roku jesień, zima, wiosna, lato. Globalne czytanie wyrazu las.
 1. Monografia litery „l”, „L”
 • Zwrócenie uwagi na wyraz podstawowy ,,las”, z którego wyodrębnia się pierwszą głoskę
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego ,,las”
 • Budowa modelu wyrazu (las)
 • Analiza i synteza głoskowa i sylabowa
 • Układanie modelu wyrazu las z podziałem na samogłoski i spółgłoski
 • Wyodrębnienie wzrokowe nowej litery (analiza wzrokowa)
 • Prezentacja wielkiej i małej litery ,,l”.  Analiza poszczególnych elementów litery, Nauka pisania litery małej i wielkiej. Demonstracja pisania litery „l” ,,L”. Podobieństwo między małą a wielką literą „l”? Do jakiej litery podobne jest małe „l”, co przypomina?
 • Rozpoznawanie nowej litery wśród innych liter nie zawsze znanych dzieciom
 • Ćwiczenia w czytaniu – dzieci próbują przeczytać zawieszone na tablicy sylaby
 • Układają z rozsypanki sylabowej wyrazy – Ala, Ola, lama, mama, lala (dostosowanie sylab do możliwości dziecka i poznanych liter)
 • Wodzenie po konturze litery ,,l” na różnych fakturach
 • Próba napisania małej i wielkiej litery „l” kilka razy w powietrzu, (nauczyciel odwraca się tyłem do dzieci i demonstruje)
 • Układanie z sznurówki wielkiej i małej litery ,,l” na dywanie
 • Pisanie litery ,,l” na plecach kolegi
 1. Zabawa dydaktyczna przy piosence  ,,Idzie pani jesień”
 • Po pierwszej zwrotce – dzieci ustawiają się przy literze, na którą rozpoczyna się dany obrazek o, a, l, m (oko, ogórek, okulary, arbuz, ananas, lalka, lizak, latawiec, motyl, małpa)
 • Po drugiej zwrotce – dzieci ustawiają się przy takiej sylabie, na którą zaczyna się obrazek la, lo (lody, latawiec, lodówka, lalka, latarka)
 • Po trzeciej zwrotce – dzieci ustawiają się przy kartoniku, który ma taką samą liczbę sylab (· kot, but, ·· lalka, lody, lizak, ··· lodówka, latarka, latawiec,  ···· okulary, kukurydza)
 1. Praca przy stolikach z podziałem na stopień trudności i wybór dziecka (wyszukiwanie w tekście litery l L, układanie podpisów pod obrazkiem)
 2. Sprawdzenie poprawności wykonanych zadań
 3. Podsumowanie i ocena pracy dzieci
 4. Wystawa prac

 

Opracowanie: Grażyna Itrich

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz