Jestem bezpieczny na drodze – scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 czerwca 2018 roku.

TEMAT  ZAJĘĆ: Jestem bezpieczny na drodze.

Scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej

 

CZAS  TRWANIA  ZAJĘĆ: 1 godzina lekcyjna (45 minut)

WIEK: 7 – 10 lat

CELE  KSZTAŁCENIA:

 1. Nauka odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię.
 2. Uświadomienie zagrożeń w ruchu drogowym.
 3. Rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał wzrokowy oraz polecenia nauczyciela.
 4. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi z ruchem drogowym.

FORMY  PRACY:

 • indywidualna i grupowa

METODY  NAUCZANIA:

 • rozmowa kierowana
 • quiz
 • zabawa ruchowa

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:

 • krążki w trzech kolorach (zielonym, żółtym i czerwonym)
 • piłka plażowa

PRZEBIEG  ZAJĘĆ

 1. Przywitanie. Przedstawienie celu i tematu zajęć.
 2. Zabawa ruchowa – ”SYGNALIZATOR ŚWIETLNY”

Wychowawczyni w wybranym miejscu taśmą papierową wyznacza drogę: jezdnię i chodnik; na jezdni dodatkowo przejście dla pieszych. Dzieci dzieli na dwie grupy: pieszych i pojazdy. Wychowawczyni kieruje ruchem posługując się kolorowymi krążkami (symbolizującymi sygnalizację świetlną). Na znak prowadzącej – pojawienie się zielonego światła dla pojazdów i czerwonego dla pieszych – ”dzieci samochody” poruszają się po jezdni. Podniesienie  w górę żółtego krążka oznacza zmianę dotychczasowego sygnału. Na znak wychowawczyni – zielone światło dla pieszych, a czerwone dla pojazdów – ”dzieci piesi” dochodzą do wyznaczonego na jezdni ”przejścia dla pieszych” i zatrzymują się.

Następnie patrzą w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo mówiąc wierszyk: „Na chodniku przystań bokiem. Popatrz w lewo bystrym okiem. Skieruj w prawo wzrok sokoli. Znowu w lewo spójrz powoli. Jezdnia wolna, więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie”. (Mówiąc ten ostatni wers dzieci przechodzą przez ”przejście dla pieszych”). W trakcie zabawy wszystkie dzieci uczą się tej rymowanki. Dla lepszego utrwalenia zasad działania sygnalizacji świetlnej, jak i łatwiejszego zapamiętania wierszyka, należy zmieniać role dzieci – tzn. dzieci, które były ”pojazdami” powinny zostać ”pieszymi” i odwrotnie.

 1. Objaśnienie pojęć związanych z ruchem drogowym w formie quizu:

Co to jest sygnalizacja świetlna?

A) To specjalne światła ustawione przy skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych, które informują kierowców i pieszych, czy mają się zatrzymać, czy mogą się poruszać.

B) Sygnały, jakie wydaje samochód.

C) Inna nazwa świateł samochodu.

Co oznacza kolor czerwony w sygnalizacji świetlnej?

A) Że kierowca przed nami jest wściekły.

B) Że kierowca musi się zatrzymać przed przejściem dla pieszych.

C) Że trzeba uważać na czerwone samochody.

Co oznacza kolor zielony w sygnalizacji świetlnej?

A) Że możemy przejść na drugą stronę ulicy.

B) Że nadeszła wiosna.

C) Że powinniśmy mieć przy sobie coś zielonego.

Co oznacza migające światło zielone?

A) Że zepsuła się żarówka.

B) Że musimy się zatrzymać, bo zaraz zmieni się światło na czerwone lub przyspieszyć przechodzenie przez jezdnię, jeżeli już jesteśmy na przejściu.

C) Że nie możemy już dziś przejść tym przejściem.

Co to jest chodnik?

A) Wyznaczone miejsce wzdłuż jezdni, po którym poruszają się piesi (chodniki najczęściej znajdują się w miastach).

B) Miejsce, gdzie można zorganizować dyskotekę.

C) Przestrzeń w mieście odpowiednia do malowania farbami.

Co to jest pobocze?

A) Miejsce, gdzie można zasadzić kwiatki.

B) Krowy leżące na łące obok jezdni.

C) Pas wzdłuż jezdni, po którym mogą poruszać się piesi (pobocze najczęściej znajduje się wzdłuż dróg poza miastem).

Którą stroną drogi powinni poruszać się przechodnie, jeśli nie ma przy niej chodnika?

A) Lewą.

B) Środkiem.

C) Którą stroną się chce.

Co to jest skrzyżowanie?

A) Starożytne tortury.

B) Nowoczesny kuchenny mebel.

C) Miejsce, w którym przecinają się drogi.

Co to jest przejście dla pieszych?

A) Organizacja zajmująca się prawami pieszych.

B) Specjalne miejsce oznaczone znakami drogowymi i białymi pasami namalowanymi na jezdni (tzw. zebra), po którym wolno przechodzić na drugą stronę ulicy.

C) Miejsce, gdzie można usiąść i zjeść śniadanie.

 1. Gra „Uważaj na  kolory”

Dzieci stoją w dużym kole. Wychowawczyni prowadząca zabawę staje w środku koła z kolorowymi tarczami w ręku. Uczestnicy gry na dany sygnał idą dookoła normalnym krokiem. Gdy prowadząca podniesie w górę zieloną tarczę – uczestnicy przyspieszają kroku, gdy czerwoną – zatrzymują się w miejscu, a gdy żółtą – wykonują zwrot w tył i maszerują w stronę przeciwną. Kto się pomyli, odpada z gry.

 1. Uwaga: jeżeli zostanie chwila wolnego czasu można zaproponować dzieciom zabawę uspokajającą ”KOLORY”.

Dzieci stoją w kole twarzami do środka. W środku znajduje się wychowawczyni, która wymienia kolory i rzuca piłkę do wybranego dziecka. Dziecko łapie piłkę i odrzuca ją wychowawczyni. Gdy prowadząca wymieni kolor czerwony, piłki nie wolno chwytać. Kto to zrobi, musi dać jakiś ”fant”. ”Fant” daje także dziecko, które nie złapało piłki podczas wymieniania pozostałych kolorów. Natomiast osoba, która złapie piłkę, gdy wychowawczyni wymieni kolor zielony, może ”wykupić fant” swój lub kolegi.

6. Zakończenie i podsumowanie zajęć:

Rozmowa z dziećmi: czego się nauczyłem? Co mnie zdziwiło? Czego nie rozumiem?

 

Jestem bezpieczny na drodze – scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej opracowała: Marta Turska – Grochocka

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz