Scenariusz lekcji przyrody – Czy pokarmy, które jemy, są zdrowe?

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 czerwca 2018 roku.

Scenariusz lekcji przyrody w zespole klasowym IV-V szkoły podstawowej

 Temat: Czy pokarmy, które jemy, są zdrowe?

 

Cel główny lekcji: Podział pokarmów na zdrowe i niebezpieczne dla zdrowia.

Cele operacyjne lekcji (w kategorii ucznia)

Uczeń:

 • wymienia składniki pokarmowe i określa ich zadania,
 • wie, jakie występują dodatki do żywności,
 • potrafi odróżnić poszczególne dodatki za pomocą symboli (E + liczba),
 • z pomocą tabeli wskazuje dodatki niebezpieczne dla zdrowia,
 • dzieli pokarmy na zdrowe i szkodliwe.

Metody i techniki pracy: pogadanka, analiza składu chemicznego pokarmów pod  kątem  dodawanych  substancji, prezentacja wyników pracy w grupach, dyskusja.

Formy pracy: grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: plansza z kodami literowymi dodatków do potraw, karta pracy, tablica podzielona na dwie części.

Czas realizacji: 45 minut.

Przebieg lekcji

 CZĘŚĆ WSTĘPNA
 • Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji na temat składników pokarmowych i ich funkcji.
 • Uczniowie wymieniają produkty zawierające dużo białka, poszczególnych składników mineralnych i witamin, węglowodanów oraz tłuszczów.
 • Przedstawienie celu lekcji.
CZĘŚĆ GŁÓWNA

Czynności nauczyciela:

 • Podaje temat lekcji na tablicy.
 • Przedstawia krótko informacje na temat dodatków stosowanych w żywności.
 • Wyjaśnia zasady oznaczania barwników, konserwantów, antyutleniaczy i emulgatorów (E + liczba)
 • Dzieli klasę na 4 – 5 osobowe grupy. Wybiera lidera grupy.
 • Rozdaje grupom po kilka opakowań po różnych produktach (batoniki, jogurty, pepsi, chipsy itp.) oraz karty pracy.
 • Kieruje pracą uczniów, pomaga im w pracy.
 • Dzieli tablicę na dwie części: produkty dozwolone/produkty szkodliwe.
 • Kontroluje wpisywanie nazw produktów do odpowiedniej rubryki.

 Czynności uczniów:

 • Zapisują temat lekcji w zeszycie.
 • Po krótkiej pogadance nauczyciela pracują w grupach, dokonują analizy składu chemicznego poszczególnych produktów, przedstawionego na opakowaniu.
 • Wypełniają kartę pracy.
 • Prowadzą dyskusję: które z badanych są niezdrowe?
 • Na tablicy wypisują nazwy produktów w odpowiednim miejscu.
 CZĘŚĆ KOŃCOWA

Czynności nauczyciela:

 • Zadaje pytania w celu sformułowania wniosku:

Dlaczego nie powinniśmy jeść niektórych pokarmów?

Jak mogą nam zaszkodzić niektóre produkty żywnościowe?

Które z badanych pokarmów zawierają niedozwolone substancje?

 • Zadaje zadanie domowe:

Przeprowadzę analizę składu chemicznego dwóch dowolnych produktów według wzoru zastosowanego na dzisiejszej lekcji.

 Czynności ucznia:

 • Na podstawie wyników pracy uczniowie wyciągają wnioski i zapisują w zeszycie:
 1. Wiele pokarmów zawiera dodatkowe substancje, mające poprawić kolor, smak, wygląd oraz przedłużyć ich okres trwałości.
 2. Niektóre z tych substancji maję negatywny wpływ na nasze zdrowie.
 3. Najwięcej szkodliwych dodatków zawierają: ……………………………………

 

Opracowanie: Katarzyna Heller

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz