Jak pomóc dziecku z dysleksją? Dołącz do programu pilotażowego i daj się wyręczyć Pszczółce!

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 8 listopada 2018 roku.

Jak pomóc? Jak zmotywować? Jak współpracować, by wszystkie starania przyniosły jak najlepsze skutki? Jak wytłumaczyć, że codzienne ćwiczenia to podstawa do osiągnięcia sukcesu? Na te i inne pytania muszą odpowiedzieć sobie wszyscy, którzy biorą czynny udział w pomocy dziecku z dysleksją.

Kto nie zastanawiał się nad tym, kiedy w końcu powstanie technologia, która wspomoże cały ten proces? Pojawiają się przecież różne programy, które oferują klasyczne zestawy ćwiczeń… Ale innowacja to coś, co przekracza znane formy, coś, co dzięki technice rzeczywiście odpowiada na kompleksowe potrzeby złożonego problemu.

Z tego założenia wyszli autorzy aplikacji Pszczółka. To indywidualny trener czytania dla dziecka i platforma “spotkania” jego opiekunów.

W Pszczółce każde dziecko może mieć kilku opiekunów. Nauczyciela, terapeutę czy pedagoga i przede wszystkim rodzica. Wszyscy wspólnie – jak w pszczelim ulu – pracują na to, by pomóc dziecku w osiągnięciu najlepszych efektów. Na szczęście Pszczółka to doskonały pomocnik!

Jak została pomyślana aplikacja do nauki czytania?

Głównymi celami aplikacji edukacyjnej Pszczółka są:

  • rozwój techniki czytania,
  • rozumienie czytanego tekstu,
  • pisanie początkowe,
  • oraz wspieranie umiejętności fonologicznych.

Pszczółka działa jako indywidualny trener czytania. Potrafi diagnozować problematyczne sfery w zakresie czytania oraz proponować ćwiczenia na miarę potrzeb każdego dziecka, które następnie dostosowuje do jego postępów. Specjaliści z poradni pedagogiczno-psychologicznych mogą również sami zmienić rodzaj i trudność ćwiczeń swoich podopiecznych. Aplikacja ma na celu wsparcie każdego dziecka w procesie nauki czytania oraz pomóc dzieciom mającym trudności z czytaniem, szczególnie tym z dysleksją.

Pszczółka urozmaica naukę czytania, zmieniając ją w interaktywną zabawę. Szeroka gama ćwiczeń, obrazki, dźwięki, animacje i pochwały – to wszystko razem pozwala na wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci, rozwijanie ich umiejętności czytelniczych i utrzymanie motywacji do pracy. Ćwiczenia zostały zaprojektowane tak, aby dzieci były motywowane pochwałami i nagrodami. W aplikacji nie ma negatywnych ocen. Pozwala to dziecku na bardziej komfortowe wypróbowywanie różnych odpowiedzi i zmniejsza stres związany z podaniem błędnej odpowiedzi.

Nowy projekt pilotażowy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Violetta Piasecka z Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaproponowała autorski program pilotażowy dla poradni. Pozwala on w pełni skorzystać z potencjału, jaki daje aplikacja, a poradni pozwala na przyjęcie większej liczby dzieci z dysleksją. Celem programu jest poznanie opinii specjalistów na temat aplikacji w pracy z dziećmi.

Wyjdźmy z założenia, że najważniejsze jest, by dziecko z dysleksją ćwiczyło w domu regularnie. W poradni dziecko spotyka się z opiekunem raz w tygodniu. Po wykonaniu diagnozy dziecku zostaną zaproponowane ćwiczenia, które może wykonywać potem w domu. W aplikacji terapeuta widzi jego postępy, widzi, czy radzi sobie z zaplanowaną terapią i programem ćwiczeń. Jeśli jest taka potrzeba może również sam dodać inne ćwiczenia lub zmienić trudność lub rodzaj ćwiczeń w programie podopiecznego. Dziecko może odwiedzać poradnię rzadziej, jednocześnie mając program dopasowany idealnie do swoich potrzeb. Poradnia zaś może poświęcić uwagę dwukrotnie większej liczbie dzieci.

„Alfabet Pszczółki”

Aplikacja edukacyjna Pszczółka:

Angażuje percepcję wzrokową i słuchową

Bawi dzieci

Cieszy uczniów

Dyktuje teksty

Eksperymentuje metody

Fascynuje rodziców

Generuje prace domowe

Harmonizuje wysiłki nauczycieli i rodziców

Inspiruje nauczycieli

Jednoczy klasę

Koncentruje uwagę

Liczy punkty

Łączy grupę

Monitoruje efekty

Nagradza prawidłowe wykonanie

Organizuje terapię

Programuje pracę

Raportuje wyniki

Sortuje ćwiczenia

Trenuje czytanie

Usprawnia zaburzone funkcje

Wyznacza cele edukacyjne

Yyydopiszcie sami coś o Pszczółce, jak ją poznacie

Zachęca do pracy

Polecam dla uczniów z zaburzeniami czytania i pisania w tym z dysleksją,

Violetta Piasecka – terapeuta pedagogiczny,

Przewodnicząca Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

* Informacje praktyczne dla poradni *

Korzystanie z aplikacji w ramach zajęć w poradni jest całkowicie bezpłatne. Zapraszamy wszystkie zainteresowane poradnie do korzystania z Pszczółki, wystarczy zgłosić się na e-mail pomoc@pszczolka.online lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 211 88 33.

* Informacje praktyczne dla szkół *

Zapraszamy wszystkie szkoły do korzystania z aplikacji Pszczółka. Aplikację można wyświetlić na projektorze, tablicy interaktywnej lub komputerze. Należy zgłosić się do nas na adres e-mail: pomoc@pszczolka.online lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 211 88 33, by zyskać miesięczną darmową licencję próbną w zamian za opinię na temat aplikacji.

Program Pszczółka pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie lekcji, a także ograniczyć koszty materiałów potrzebnych do kopiowania tekstów. Ćwiczenia generowane są przez komputer z bazy danych obejmującej dziesiątki tysięcy słów. W porównaniu z podręcznikami papierowymi nie może zatem dojść do sytuacji, że zabraknie odpowiednich materiałów do nauczania. Nauczyciel może rozpocząć pracę z ćwiczeniem na dowolny temat kilkoma kliknięciami na tej stronie www.pszczolka.online.

Oprogramowanie zostało stworzone z pomocą finansową TACR.

 

Wpis powstał we współpracy z aplikacją Pszczółka.

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz