Nauka języków obcych niestraszna dyslektykom!

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 4 marca 2020 roku.

Jesteśmy świadomi jak ważna w naszych czasach, jest znajomość języków obcych, a najbardziej efektywna jest nauka rozpoczęta od najmłodszych lat. Małe dzieci przyswajają informacje bardzo szybko, dlatego warto pamiętać, aby zadbać o odpowiednią edukację naszych podopiecznych. Czasami jednak na drodze do znajomości języka obcego pojawia się przeszkoda zwana dysleksją.

Dysleksja to trudności w nauce czytania i pisania, które mogą także mieć negatywny wpływ na przyswajanie obcojęzycznego słownictwa. Dzieci z dysleksją nie powinny się jednak poddawać, ponieważ one również mogą biegle władać innymi językami. Najważniejsza jest wytrwała praca i motywacja w dążeniu do celu.

Jak pomóc dziecku z dysleksją w nauce języków obcych?

Dzieci z dysleksją zwykle potrzebują więcej czasu na przyswojenie nowego słownictwa niż ich rówieśnicy. Duże trudności sprawia im zapamiętywanie pisowni wyrazów zwłaszcza tych niestandardowych. Problemy pojawiają się także w przypadku podobnie lub tak samo brzmiących głosek zapisywanych za pomocą różnych liter oraz wyrazów, które inaczej zapisujemy, a inaczej czytamy.

Aby ułatwić dziecku naukę języka obcego, należy pamiętać, że najłatwiej zapamięta ono nowe słówka poprzez skojarzenia oraz wizualizację tekstu. Możemy na przykład wymyślać historyjki z użyciem nowych słówek albo rysować obrazki przedstawiające dane wyrazy, a nawet całe sytuacje. Wszystkie sposoby pobudzające wyobraźnię oraz zmysły dziecka będą tu pomocne. Istotna jest także duża ilość powtórzeń oraz regularna praca z dzieckiem, aby mogło dobrze utrwalić sobie nowy materiał.

Sprawdzoną metodą na ćwiczenie poprawnej wymowy jest nagrywanie głosu dziecka na dyktafon, a następnie puszczanie mu nagrania, aby samo mogło usłyszeć którą głoskę wymawia źle. Należy również zadbać o odpowiednie warunki do nauki, aby uniknąć dekoncentracji podopiecznego. Poprzez pomocnicze pytania możemy upewniać się, czy dziecko jest skupione na przedmiocie. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiednia motywacja ucznia do nauki przedmiotu.

Zadania, które dajemy dziecku, powinny być dla niego atrakcyjne i nie wybiegać zbytnio poza poziom jego umiejętności. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że proces nauki dzieci z dysleksją powinien być zindywidualizowany, dlatego należy regularnie monitorować, w których zadaniach dziecko robi postępy, a jakie wciąż sprawiają mu trudności. Za dobrze wykonane ćwiczenie należy zawsze chwalić podopiecznego, co jest najlepszym sposobem na motywowanie go do dalszej pracy.

Nowoczesnym sposobem na udoskonalenie nauki języków obcych jest wykorzystywanie innowacji technologicznych, które znacznie ułatwiają pracę nauczycielom i specjalistom, a jednocześnie są atrakcyjne dla uczniów. Jedną z takich innowacji jest aplikacja edukacyjna Pszczółka www.pszczolka.online

Pszczółka to aplikacja przeznaczona dla dzieci powyżej piątego roku życia, która pomaga im w nauce płynnego czytania, pisania bez błędów ortograficznych, a także umożliwia poznawanie języków obcych. Aplikacja posiada specjalne funkcje ułatwiające dyslektykom czytanie tekstu oraz zapamiętywanie nowych słówek.

Poniżej przedstawionych jest kilka przykładowych funkcji aplikacji, które ułatwiają dyslektykom naukę języka obcego:

  • Nagrywanie własnej wymowy

Dzięki tej funkcji uczeń może się nagrać, a następnie odsłuchać, jak brzmią wypowiadane przez niego słówka oraz porównać je z poprawnymi nagraniami pszczółkowej lektorki oraz poprawić dostrzeżone błędy. Jest to jedna z najlepszych metod na naukę poprawnej wymowy (stosowana jest nie tylko w pracy z dziećmi, ale również z osobami dorosłymi).

  • Dobranie odpowiedniej czcionki

Aplikacja oferuje szeroką gamę czcionek, dzięki czemu możliwe jest dobranie odpowiedniej czcionki do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Dla uczniów z dysleksją zalecamy wybranie czcionki Dyslexie Font zaprojektowanej tak, aby wspomóc uczniów ze szczególnymi trudnościami w czytaniu.

  •  Zmiana wielkości liter

W zależności od indywidualnych predyspozycji ucznia, można dopasować  wielkość liter wyświetlanych w aplikacji. Użytkownicy mają do wyboru małe, średnie, normalne, duże lub bardzo duże litery. Istnieje także możliwość zmienienia wszystkich liter na wielkie, stworzona z myślą o młodszych dzieciach, które nie poznały jeszcze pisowni małych literek, oczywiście tą funkcję można w każdej chwili wyłączyć, kiedy dziecko pozna małe literki podczas ćwiczeń z pszczółką.

  • Dobranie koloru czcionki i tła

Kolory tworzą kontrast między tłem a literami, ułatwiając proces czytania i skupienia się na tekście. Dostępne jest również  tło ‘tęcza’, które jest zalecane osobom z zaburzeniami widzenia.

  • Podświetlenie ćwiczonego elementu

Opcja ‘Podświetl ćwiczony element’ podświetla słowo, sylabę, głoskę lub frazę, nad którą obecnie się pracuje. Gdy na ekranie znajduje się wiele obiektów tekstowych, ta funkcja pomaga w orientowaniu się w czytanym tekście.

  • Zakładka

Wirtualna zakładka umożliwia zakrycie części tekstu. Ta funkcja pomaga w orientacji pomiędzy linijkami tekstu, a także ułatwia skupienie się na czytanym słowie lub sylabie.

  • Informacja o poprawności wykonanego ćwiczenia i ocena.

Po zakończonym ćwiczeniu pojawia się animacja pszczółki i informacja o poprawności wykonanego zadania. Dodatkowo Pszczółka pyta o indywidualne odczucia na temat jego trudności, aby opiekun miał lepszy pogląd na odczucia ucznia. Ocena otrzymana od pszczółki jest zawsze pozytywna i sformułowana w taki sposób, aby zachęcić dzieci do dalszej pracy.

Zrzut ekranu przedstawia panel ustawień funkcji dla jednego z ćwiczeń języka angielskiego.

Pszczółka umożliwia poznawanie języka angielskiego oraz hiszpańskiego, a już niedługo dostępny będzie także język niemiecki. Aplikacja często wykorzystywana jest przez nauczycieli języków obcych podczas szkolnych lekcji, a także w świetlicach oraz zajęciach wyrównawczych. Uczniowie mogą także ćwiczyć zadane przez nauczycieli ćwiczenia, korzystając z Pszczółki w domu. Dzięki różnorodności zadań, wizualizacji tekstu oraz dźwiękowi, nie sposób, aby dziecko się znudziło. Poprzez zabawę i animację dziecko chętnie uczy się języka obcego.

Przykłady ćwiczeń językowych z Aplikacji Pszczółka: Ćw. nr 511 polegające na umieszczaniu na planszy przedmiotów w odpowiednich miejscach (wersja angielska).

Ćw. nr 401 polegające na uzupełnianiu brakujących liter (wersja hiszpańska).

Gra edukacyjna nr 303 Memory (angielska wersja językowa).

Z Pszczółki korzystać można na komputerze oraz w aplikacji mobilnej, działającej na telefonach i tabletach z systemem Android. Aplikacja wzbogaca czas wolny dziecka, które uczy się poprzez gry edukacyjne. Jest to też ekscytująca alternatywa nużącej podróży pociągiem lub deszczowego popołudnia.

* Informacje praktyczne dla poradni *

Korzystanie z aplikacji w ramach zajęć w poradni jest całkowicie bezpłatne. Zapraszamy wszystkie zainteresowane poradnie do korzystania z Pszczółki, wystarczy zgłosić się na e-mail pomoc@pszczolka.online lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 211 88 33.

* Informacje praktyczne dla szkół *

Zapraszamy wszystkie szkoły do korzystania z aplikacji Pszczółka. Aplikację można wyświetlić na projektorze, tablicy interaktywnej lub komputerze. Należy zgłosić się do nas na adres e-mail: pomoc@pszczolka.online lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 211 88 33 i podać hasło: Pedagogika Specjalna, by zyskać dwumiesięczną darmową licencję próbną w zamian za opinię na temat aplikacji.

Oprogramowanie zostało stworzone z pomocą finansową TACR

Artykuł powstał we spółpracy z producentem aplikacji Pszczółka
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz