Produkty eduSensus przyjacielem każdego terapeuty

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 13 maja 2018 roku.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, udzielenie mu adekwatnego wsparcia i fachowej pomocy to nieocenione działania mające służyć dziecku oraz jego optymalnemu i zrównoważonemu rozwojowi. I tak, jak skomplikowanie to brzmi, tak trudna i niejednoznaczna jest pomoc terapeutyczna udzielana dzieciom. Tu właśnie przychodzi z pomocą seria eduSensus wydawnictwa Nowa Era, oferująca multimedialne programy dla terapeutów pracujących z dziećmi.

Oferta tej marki to szeroka gama programów o przemyślanej zawartości i strukturze, które wspomagać mają, między innymi, pracę z dziećmi z dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami mówienia czy słuchu. Służą one diagnozie dzieci będących w grupie ryzyka, badaniom przesiewowym i, przede wszystkim, kompleksowemu prowadzeniu i urozmaiceniu procesu terapeutycznego.

Programy eduSensus Logopedia to różnego typu multimedialne gry, obrazki, piosenki, które stanowią kompletny zestaw służący diagnozie i terapii logopedycznej specyficznych zaburzeń rozwoju języka. Dodatkowo podnoszą sprawność językową i sprawdzą się też w profilaktyce logopedycznej. Proponowane programy, poprzez zabawę i wciągającą fabułę, angażują dziecko, dzięki czemu z przyjemnością wykonuje ono ćwiczenia oraz zadania terapeutyczne. Interesującą formą będzie tu praca z programem Logorytmika PRO, która poszerza pracę logopedyczną o elementy muzyki i rytmiki rozwijając m. in. koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową czy umiejętności językowe.

 EduSensus Dysleksja to zestaw multimedialnych materiałów przygotowanych w taki sposób, by przeprowadzić kompleksową diagnozę, ocenić ryzyko dysleksji i ustalić przyczyny trudności w nauce czytania i pisania. Sama terapia przeprowadzana za pomocą programu doskonali funkcje percepcyjno-motoryczne, kreuje świadomość ortograficzną, wspiera motorykę dużą i małą. Zestaw opracowany jest w taki sposób, by przyciągając uwagę dziecka uczyć jednocześnie liter czy różnicowania podobnych grafemów.

Zestaw Wspomaganie rozwoju Pro to kolejny produkty tej marki, który wspiera działania ukierunkowane właśnie na wspomaganie rozwoju dzieci między drugim, a piątym rokiem życia koncentrując się na terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Podkreślić tu należy, że zestaw zawiera aż 1000 ćwiczeń i 300 drukowanych kart pracy o różnym poziomie trudności. Dzięki temu można dopasować zadania do indywidualnych predyspozycji dziecka. Dodatkowo struktura ćwiczeń pozwala wykorzystać je zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej.

Różne formy i rodzaje opisywanych programów pozwalają nie tylko urozmaicić i wzbogacić pracę terapeutyczną, ale stanowią całościowy program zorganizowany w taki sposób, by postawić pełną diagnozę dziecka, zaplanować i przeprowadzić kompleksowy proces terapeutyczny. Dodatkowo stanowią wyjątkowe wsparcie nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla wszystkich uczestników, zaangażowanych w proces terapeutyczny.

Produkty eduSensus, co bardzo istotne, objęte są kwalifikacją medyczną, a to znaczy, że możliwe jest ich dofinansowanie. Współfinansowanego zamówienia dokonasz bez problemu w sklepie arante.pl

Te nowoczesne programy multimedialne to wspaniałe i kreatywne narzędzia. Dzięki swej przystępnej formie są bardzo atrakcyjne dla dziecka, angażują je i bawią. Dodatkowo to nieoceniona pomoc dla logopedów, pedagogów, nauczycieli i rodziców pragnących w interesujący i jednocześnie efektywny sposób pracować z dziećmi i wspierać je. Niezaprzeczalnie produkty eduSensus są przyjacielem każdego terapeuty i powinny znaleźć się w każdym nowoczesnym gabinecie.

 

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz