Badawczy projekt edukacyjny z przyrody w klasie VI – Zwierzęta naj!

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 8 maja 2018 roku.

Temat: Zwierzęta – naj!

Cele projektu

Uczeń:

 • rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne, nazywa je i charakteryzuje
 • posługuje się słownictwem związanym ze zwierzętami egzotycznymi, ich środowiskiem naturalnym
 • umie posługiwać się mapą (globusem) i odnajdywać na niej poszukiwane miejsca
 • umie postępować zgodnie ze wskazówkami
 • potrafi współpracować w zespole
 1. Wybór zagadnienia.

Projekt proponowany do zrealizowania jako rozwinięcie działu: „Odkrywamy tajemnice świata zwierząt”, podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era.

 2. Opracowanie programu projektu i harmonogramu działań.

a) Wspólny wybór kategorii, według których będą wyszukiwane zwierzęta:

 • największe zwierzę
 • największe zwierzę lądowe
 • największa ryba
 • największy owad
 • największy ptak
 • największy gryzoń itp.

b) Wspólne określenie typu informacji, które powinny być zawarte w każdym opisie:

 • wygląd
 • środowisko życia
 • sposób odżywiania się
 • cechy charakterystyczne – ciekawostki.

c) Ustalenie etapów wykonania projektu – harmonogramu działań.

3. Realizacja projektu.

a) Podział klasy na dwie grupy (różne liczebnie) – ZOOLODZY i INFORMATYCY.

Podział ZOOLOGÓW na drodze losowania na 3-osobowe zespoły, wyznaczenie lidera, który jest odpowiedzialny za kontakt z nauczycielem i poprawne wykonanie zadania. Lider losuję 3 kategorie zwierząt (w zależności od ilości ustalonych kategorii i liczebności klasy). Dodatkowo każda grupa ma za zadanie przygotowanie dodatkowej „atrakcji” o swoich zwierzętach, np. quiz, memory, krzyżówka itp. do wykonania przez rówieśników oglądających prezentację projektu.

b) Realizacja projektu odbywa się w dwóch etapach:

Zoolodzy mają określony czas na przygotowanie informacji o wylosowanych kategoriach zwierząt – w postaci plików tekstowych lub/i graficznych lub/i filmu, pamiętając o podaniu źródeł informacji.

c) Informatycy mają określony czas na stworzenie prezentacji multimedialnej z materiałów uzyskanych od Zoologów.

4. Prezentacja projektu.

Stworzony materiał zostanie zaprezentowany przed klasami równoległymi i/lub rodzicami.

5. Ocena projektu.

Oceniane elementy prezentacji:

 • zgodność z tematem
 • poziom merytoryczny
 • uporządkowany i logiczny układ prezentacji
 • oryginalna i pomysłowa forma prezentacji
 • zaangażowanie wszystkich członków zespołów w zaprezentowanie projektu
 • dbałość o zainteresowanie odbiorców
 • wykorzystanie zaplanowanego czasu.

6. Ewaluacja projektu.

Ewaluacja całościowa zostanie przeprowadzona po zakończeniu projektu na podstawie danych zebranych w trakcie jego realizacji (obserwacji, opinii uczniów) oraz ankiety końcowej adresowanej do uczniów (realizacja celów).

 

Badawczy projekt edukacyjny z przyrody opracowała Katarzyna Kała

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz