Konspekt zajęć edukacji wczesnoszkolnej – Otuleni ciepłym kocem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 grudnia 2015 roku.

Konspekt zajęć edukacji wczesnoszkolnej z elementami oceniania kształtującego przeprowadzonych w klasie III.

Krąg tematyczny: Otuleni ciepłym kocem.
Temat dnia: Tropimy ortografię.
Temat zajęć: Świąteczna ortografia.

Cele ogólne:
* Wdrażanie uczniów do czujności ortograficznej.
* Wdrażanie do kulturalnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Cele operacyjne:
Uczeń:
– zna zasady ortograficzne pisowni wyrazów z „rz”
– umie zapisywać opracowane wyrazy z „rz” niewymiennym
– poprawnie pisze utrwalone wyrazy z „rz”
– zgodnie współpracuje w grupie

Metody (wg Wincentego Okonia):
* asymilacji wiedzy (dyskusja)
* praktycznego działania
* ekspozycja, problemowa,

Formy pracy:
* indywidualna zróżnicowana
* zbiorowa jednolita
* zbiorowa zróżnicowana
Środki i materiały dydaktyczne: karty ortomagiczne Ortograffiti z wyrazami zawierającymi trudność ortograficzną „rz”, kartki papieru, długopisy, ortograficzne drzewko, scrapbooking (kwiatki) w kolorze zielonym i czerwonym oraz patyczki z napisanymi imionami uczniów jako elementy oceny kształtującej.

Przebieg zajęć:
1. Zabawa ruchowa na powitanie – łamaniec językowy „Bajka o trzech Japońcach”:
Było sobie trzech Japońców: Jachce, Jachce Drachce, Jachce Drachce Drachcedroni.
Były sobie trzy Japonki: Cepka, Cepka Drepka, Cepka Drepka Rompomponi.
Poznali się: Jachce z Cepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką, Jachce Drachce Drachcedroni
z Cepką Drepką Rompomponi.
Pokochali i pobrali się: Jachce z Cepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką, Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką Drepką Rompomponi.
Mieli dzieci: Jachce z Cepką mieli Szacha, Jachce Drachce z Cepką Drepką mieli Szacha Szarszaracha, Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką Drepką Rompomponi mieli Szacha Szarszaracha Fudżi Fajkę. Kto powtórzy całą bajkę?
2. Nauczyciel zaprasza uczniów do kręgu. Rozdaje ortomagiczne z wyrazami zawierającymi
„rz” – każdy uczeń inną.
3. Nauczyciel zadaje pytanie otwarte „Co te karty mają wspólnego?”
4. Następnie zapisuje na tablicy Na Co Be Zu? i Cel ucznia: „Wymienisz przynajmniej cztery
wyrazy zawierające „rz” niewymienne.

1. Nauczyciel tłumaczy przebieg zabawy mającej za zadanie polisensoryczne utrwalanie poprawnej pisowni wyrazów zawierających „rz” niewymienne.
Uczniowie siedzą skrzyżnie i kładą kartę zwróconą do uczestników gry. Wylosowany za pomocą patyczków uczeń rozpoczyna grę. Uderza rękoma 2 razy w kolana wymawiając swój wyraz, następnie klaszcząc 2 razy wywołuje dowolny wyraz leżący przed innym uczniem
(np.: jarzębina, jarzębina – porzeczka, porzeczka). Zabawa trwa do momentu aż wszyscy uczniowie wezmą w niej udział.
2. Po skończonej zabawie uczniowie utrwalają w pamięci przynajmniej 4 wyrazy. Następnie za pomocą kwiatków pokazują nauczycielowi gotowość do wymawiania zapamiętanych wyrazów: kolor zielony – oznacza, że uczeń jest gotowy, kolor czerwony, oznacza, że uczeń jeszcze utrwala wiadomości.
– uświadamiamy uczniom, że osiągnęły założony cel. (bardzo ważne w ocenianiu kształtującym)
3. Gdy uczeń wymieni 4 wyrazy, zawiesza swoją kartę na drzewie ortograficznym.
Gdy zostaną zawieszone wszystkie drzewa, przechodzimy do dalszej części zajęć.
4. Uczniowie dzieleni są za pomocą patyczków na 5 grup i otrzymują kartkę z długopisem (jedna kartka i jeden długopis na grupę). Zadaniem uczniów jest napisanie wszystkich zapamiętanych wyrazów z zabawy – możliwie jak najwięcej i poprawnie.
Nauczyciel wyznacza czas pracy – 5 minut.
5. Każda z grup odczytuje zapisane wyrazy, a nauczyciel sprawdza ich poprawność.
6. Omówienie zajęć.
7. Pomoc uczniów w uporządkowaniu sali.

Konspekt zajęć opracowała i zrealizowała mgr Renata Kanwiszer – nauczycielka klasy 3.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz