Pierwsza pomoc przy nagłym zatrzymaniu krążenia – scenariusz zajęć w Szkole Przyspasabiającej do Pracy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 10 lutego 2023 roku.

Temat lekcji: Pierwsza pomoc przy nagłym zatrzymaniu krążenia.

Cele lekcji – uczeń:

 • poprawnie wskazuje nr telefonu alarmowego
 • wymienia elementy procedury przy udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • prawidłowo stosuje masaż serca
 • wykonuje wdechy ratownicze

 Metody pracy:

 • pogadanka
 • drama (odgrywanie scenek)
 • metoda zajęć praktycznych

Formy pracy:

 • zbiorowa
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

 • manekin
 • film instruktażowy
 • sprzęt do odtworzenia filmu
 • plakaty

Czas trwania:

45 minut

Faza wprowadzająca

 1. Powitaj uczniów.
 2. Podaj temat lekcji i wskaż cele lekcji.

Faza realizacyjna

 1.  Przedstaw procedurę udzielenia pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Przypomnij numer telefonu alarmowego. Zwróć uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa ratującemu, osobie poszkodowanej i świadkom.
 2. Obejrzyjcie wspólnie z uczniami film instruktażowy o udzieleniu pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
 3. Zademonstruj na manekinie jak wygląda pomoc przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Zademonstruj resuscytację krążeniowo-oddechową. Poproś chętnych uczniów, aby powtórzyli po tobie ćwiczenie. Koryguj ewentualne błędy.

Faza podsumowująca

 1. Zapytaj uczniów o wrażenia z lekcji.
 2. Rozdaj uczniom plakaty z grafiką związaną z udzielaniem pierwszej pomocy.
 3. Pożegnaj uczniów.

Autor: Ilona Żerdecka – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz