Czy wszyscy nauczyciele dostaną bon na laptopa?

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 16 lutego 2024 roku.

W kontekście zmian w edukacji i dostosowywania się do nowej rzeczywistości cyfrowej, coraz więcej krajów wprowadza różnorodne programy wsparcia dla nauczycieli. Jednym z takich środków są bony na zakup laptopów, które mają pomóc pedagogom w prowadzeniu zajęć zdalnych, rozwijaniu umiejętności cyfrowych oraz ułatwieniu pracy w szkole. Jednak pozostaje pytanie, czy wszyscy nauczyciele dostaną bon na laptopa?

 1. Bon na zakup laptopa dla nauczyciela – co to jest?
 2. Czy wszyscy nauczyciele dostaną bon na laptopa?
 3. Dlaczego laptop jest potrzebny nauczycielom?

Bon na zakup laptopa dla nauczyciela – co to jest?

Bon dla nauczyciela stanowi wsparcie finansowe na zakup laptopa o wartości do 2500 zł. Program ten jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Bon jest przyznawany jednorazowo i nie może być wymieniony na gotówkę. Dofinansowanie można wykorzystać do końca 2025 roku. Skorzystać mogą np. nauczyciele publicznych szkół podstawowych, a także posiadających uprawnienia publicznej szkoły, jak również szkół artystycznych posiadających uprawnienia publicznej. W przyszłości grupa uprawnionych nauczycieli być może będzie większa. 

Czy wszyscy nauczyciele dostaną bon na laptopa?

Z możliwości zakupu laptopa z bonem mogą skorzystać zarówno nauczyciele niepublicznych szkół podstawowych, jak i pracujący w publicznych szkołach artystycznych oraz niepublicznych szkołach artystycznych. Liczba pracowników pedagogicznych uprawnionych do skorzystania z ulgi jest naprawdę spora. W sprawie określenia grup nauczycieli sprawdź informacje, które podajemy poniżej. Bon w wysokości 2500 zł na zakup laptopa przysługuje następującym grupom:

 1. Nauczyciele publicznych szkół, a także pracujący w niepublicznych szkołach podstawowych, przeprowadzających lekcje w oddziałach 4-8, obejmujące:
  • zajęcia edukacyjne, które są obowiązkowe,
  • dodatkowe zajęcia edukacyjne, wśród nich lekcje z obcego, nowożytnego języka, zajęcia rewalidacyjne, psychologiczno-pedagogiczne wsparcie zajęciowe, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, lekcje zawodowego doradztwa, religię lub etykę, nauka języka narodowej mniejszości, lekcje przygotowujące do życia w rodzinie itp.
 2. Nauczyciele prowadzący nieobligatoryjne lekcje ucząc obcokrajowców w klasach 4-8 języka polskiego. 
 3. Nauczyciele z kwalifikacjami w zakresie specjalnej pedagogiki, tj. nauczyciele wspomagający, którzy uczestniczą w kształceniu integracyjnym oraz nauczyciele specjaliści: pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi.
 4. Pozostali nauczyciele, w tym wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele bibliotekarze, dyrektorzy szkół, dyrektorzy zespołów szkół i ośrodków, oraz nauczyciele w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia oraz w ogólnokształcących szkołach baletowych. Dotyczy to zarówno nauczycieli przedmiotów ogólnych, jak i artystycznych, włączając tzw. przedmioty ogólnomuzyczne.

Program ten ma na celu wsparcie nauczycieli w zdobywaniu nowoczesnych narzędzi do pracy, co przyczynia się do podnoszenia jakości nauczania oraz lepszej edukacji uczniów.

Dlaczego laptop jest potrzebny nauczycielom?

Dlaczego laptop dla nauczyciela to tak ważna sprawa? Laptop umożliwia nauczycielom tworzenie i edytowanie prezentacji, materiałów edukacyjnych, testów oraz innych dokumentów potrzebnych do prowadzenia zajęć. Dzięki temu mogą dostosować materiały do potrzeb swoich uczniów i stworzyć atrakcyjne, interaktywne lekcje. Laptop umożliwia nauczycielom szybką i efektywną komunikację z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Mogą również korzystać z platform do współpracy online, dzięki czemu łatwiej mogą planować lekcje, wymieniać się pomysłami i współpracować nad projektem edukacyjnym.

Artykuł sponsorowany przy współpracy z mediaexpert.pl

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz