Czytanie treningowe na start

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 3 lutego 2017 roku.

Pośród licznych propozycji przeznaczonych do kształtowania umiejętności czytania, moją uwagę zwróciła książka Barbary Zakrzewskiej „3,2,1,0… Start! Czytanie treningowe”.

Jako alternatywę dla tradycyjnych metod nauki czytania, autorka proponuje ćwiczenia w czytaniu krótkich list wyrazowych na czas, czyli czytanie treningowe.

Książka przeznaczona jest dla dzieci mających problemy z czytaniem, niezależnie od klasy i etapu edukacyjnego, na którym się znajdują.

Pozycja składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera między innymi listy do ucznia oraz do rodziców, w których autorka w bardzo przyjazny sposób przedstawia zasady opracowanej przez siebie metody. Przybliża także sam proces czytania – na czym polega, co jest potrzebne, by opanować tę umiejętność.

3, 2, 1, 0… START – Czytanie treningowe
Barbara Zakrzewska

Druga część ma charakter praktyczny i zawiera 56 zestawów ćwiczeń. Każdy zestaw składa się z listy wyrazowej (20 wyrazów) oraz kilku ćwiczeń. Listę wyrazową czyta się głośno dwukrotnie – na samym początku oraz po wykonaniu wszystkich przewidzianych ćwiczeń.

Na końcu zestawu ćwiczeń znajduje się tablica wyników, w której należy zapisać czas pierwszego (początkowego) czytania oraz czas drugiego (końcowego). Poniżej znajdują się dwa pola na ocenę czytania: „poprawa” lub „brak poprawy”. W zależności od uzyskanych wyników, wpisujemy do jednej z rubryk znak „+”.

Materiał ćwiczeniowy jest ułożony wg zasady stopniowania trudności – od wyrazów bardzo prostych, do wyrazów o złożonej budowie. Książka jest bardzo przejrzysta, wyrazy ćwiczeniowe mają odpowiednią czcionkę. Oprócz białego i czarnego, został wprowadzony trzeci kolor – niebieski.

Barbara Zakrzewska jako zalety metody treningowego czytania wymienia:

– usprawnianie szybkości czytania oraz rozumienia czytanych treści

– wzmacnianie wiary we własne możliwości

– poprawa wyników w nauce.

Czytanie treningowe świetnie sprawdza się podczas zajęć rewalidacyjnych, jak również podczas nauki w warunkach domowych. Czytanie „na czas” zawiera w sobie pierwiastek rywalizacji z samym sobą i może być urozmaiceniem – często – żmudnego procesu nauki czytania.

Wypróbowałam i polecam!

Edyta Maroszek

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bibliografia:

Zakrzewska B. (2012): 3, 2, 1, 0… Start. Czytanie treningowe, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz