Internet bez hejtu, czyli warsztaty „Nie hejtuję – reaguję”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 stycznia 2020 roku.

W dniu 10.12.2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyły się warsztaty szkoleniowe dla uczniów z niepełnosprawnością lekką, dotyczące bezpieczeństwa w sieci internetowej. Nasza szkoła została zgłoszona do realizacji programu dla szkół przez Fundację im. Stefana Batorego DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ.

Zajęcia realizowane były w ramach programu „Obywatele dla demokracji” finansowanego z Funduszy EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem zajęć było uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie, zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem.

Nauczyciele przeprowadzili pogadankę na temat „co to jest hejt”, skąd pochodzi to słowo, jakie są sposoby obrażania w sieci, jak przeciwdziałać hejtowi oraz wskazali instytucje, które pomagają ofiarom hejtu. Następnie udostępniono film „Dodaj znajomego” ze strony www.edukacja.fdn.pl. Po obejrzeniu materiałów multimedialnych wywiązała się dyskusja na temat „Mowy nienawiści” w sieci komputerowej.

Kolejnym działaniem uczniów było stworzenie „Katalogu Zasad Antyhejtowych”, które pomogą uniknąć przykrych sytuacji w sieci oraz pokazują jak reagować na hejt. Prowadzący podzielił uczestników na grupy. Każdy otrzymał zasady antyhejtowe w formie rozsypanki wyrazowej. Zadaniem uczestników było ułożenie otrzymanych słów w zdania. Następnie każdy z uczestników czytał jedną zasadę, którą nauczyciel zapisywał na tablicy interaktywnej.

Wypracowane zasady antyhejtowe:

  1. Nie odpowiadaj na hejterski komentarz pod wpływem chwili.
  2. Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i ją skasuj.
  3. Nie odpowiadaj agresją na agresję.
  4. Nie przesyłaj hejterskich komentarzy dalej.
  5. Jeżeli możesz, kasuj nienawistne komentarze.
  6. Zgłaszaj hejt korzystając z opcji dostępnych w serwisach internetowych.
  7. Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki.
  8. Gdy coś Ci się nie podoba, wyraź to kulturalnie.
  9. Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejterów.
  10. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej lub zadzwoń do telefonu zaufania 116 111.

Na zakończenie rozdano każdemu uczniowi zbiór wydrukowanych zasad antyhejtowych.

Autor: Renata Czorny – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz