Multimedialne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z programem EDUTERAPEUTICA

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 1 września 2015 roku.

3D_eduterapeutica-dyskalkulia-300x225Pośród pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów z problemami rozwojowymi na uwagę zasługuje program Eduterapeutica, pełen różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.

Program to prosta, a zarazem atrakcyjna forma pracy. Adresowany jest do dzieci w wieku 4 – 9 lat z zaburzeniami w rozwoju. Jest narzędziem wspierającym profilaktykę, diagnozę oraz terapię w placówkach edukacyjnych i terapeutycznych.

Program składa się z następujących modułów:

  1. Aplikacja Terapeuty/Nauczyciela – służy do zarządzania procesami i jest połączona z modułem Wstępnej Diagnozy Pedagogicznej.
  2. Moduły specjalistyczne – Logopedia, Dysleksja, Dyskalkulia.

Podstawą pracy z każdym uczniem jest rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzona diagnoza. Korzystając z programu Eduterapeutica, mamy możliwość przeprowadzania diagnozy pedagogicznej oraz specjalistycznej w sposób przyjazny dla ucznia oraz terapeuty. Program umożliwia łatwe zapisywanie wyników diagnozy dla każdego dziecka, a także wydrukowanie takiego dokumentu zarówno bezpośrednio po diagnozie, jak i w dowolnym momencie.

Wstępna diagnoza pedagogiczna przeznaczona dla dzieci od lat pięciu, dokonywana jest za pomocą kwestionariusza zawierającego 12 zagadnień, m.in.: rozwój fizyczny, sprawność ruchowa, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, mowa, pamięć, myślenie, liczenie oraz procesy emocjonalno-społeczne.

Wyniki kwestionariusza są przeliczane i interpretowane w czterech obszarach:

– Dojrzałości Szkolnej

– Orientacyjnej oceny Ryzyka Dysleksji Wzrokowej

– Orientacyjnej oceny Ryzyka Dysleksji Słuchowej

– Orientacyjnej oceny Ryzyka Dyskalkulii.

Dzięki przeprowadzeniu takiej diagnozy możemy ocenić, które dzieci w przedszkolu i szkole wymagają pomocy w wyrównywaniu szkolnego startu oraz którym dzieciom można udzielić pomocy w związku z ryzykiem dysleksji i dyskalkulii. Ma to kluczowe znaczenie w zapobieganiu późniejszym niepowodzeniom szkolnym.

Jeżeli wykupimy specjalistyczne moduły, dostępne będą także narzędzia do przeprowadzenia diagnozy specjalistycznej w zakresie logopedii, dysleksji i dyskalkulii.

Po dokonaniu diagnozy, pedagog planuje sesje terapeutyczne dla ucznia wyznaczając odpowiednie zestawy ćwiczeń.

Mamy do dyspozycji:

– ćwiczenia komputerowe

– ćwiczenia wykonywane na wydrukowanych arkuszach – kartach pracy

– ćwiczenia wykonywane w oparciu o wydrukowane poradniki.

Ćwiczenia komputerowe dzielą się na trzy poziomy trudności: łatwy, średni i trudny. W ten sposób istnieje możliwość dostosowania skali trudności do aktualnego poziomu ucznia. Grafika zastosowana w ćwiczeniach jest przejrzysta i czytelna dla dziecka.

Dostępne w programie karty pracy wspomagają naukę czytania, pisania i liczenia. Przykładowe karty pracy do zapoznania się i pobrania znajdziecie tutaj: http://pedagogika-specjalna.edu.pl/pomoce-edukacyjne/karty-pracy-wspomagajace-nauke-czytania-pisania-i-liczenia/

Na rynku dostępny jest także program Eduterapeutica do rozpoznawania, wspierania i terapii problemów rozwojowych uczniów gimnazjum (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia).

Wydawcą programów Eduterapeutica jest spółka pwn.pl.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz