Muzykoterapia w pracy z dziećmi

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 19 kwietnia 2017 roku.

„Muzyka uspokaja umysł, ułatwia wzlot myśli, a gdy trzeba, pobudza do walki”

Agrippa von Nettesheim

O leczniczym wpływie dźwięków na człowieka wiadomo już od czasów starożytnych. Muzykoterapia zdobywa obecne coraz większą rzeszę zwolenników, także wśród osób pracujących z dziećmi. To świetna forma terapii dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, czy zaburzeniami emocjonalnymi. Trudno wyobrazić sobie wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną bez muzyki.

Czym jest muzykoterapia?

Muzykoterapia to dziedzina zajmująca się leczeniem przy użyciu wszelkich elementów muzyki. Działa ona przede wszystkim na równowagę emocjonalną, ale także sferę ruchową. Wspiera aktywność twórczą, wzbogaca życie wewnętrzne i osobowość człowieka.

Najogólniej można podzielić muzykoterapię na:

aktywną (ekspresyjną) np. śpiew, ruch, grę na instrumentach

receptywną (odbiorczą) czyli słuchanie muzyki.

Muzykoterapeuta stawiając diagnozę i podejmując działania, wyznacza formę zajęć – mogą to być zajęcia ruchowe, zajęcia słuchowe lub czynna gra na instrumentach muzycznych przy użyciu Instrumentarium Orffa.

Rodzaje instrumentów

W zajęciach muzykoterapeutycznych szerokie zastosowanie mają instrumenty.

Można je podzielić na:

mocne w brzmieniu –  czynele, terkotka, bębenek drewniany

szmerowe – grzechotki, shakery, tuby

delikatne w brzmieniu ( ciche) – tonbloki, tarki, janczary

melodyczne – dzwonki o rożnym stopniu trudności, metalofony i ksylofony.

Można również dokonać podziału na instrumenty:

długo brzmiące – trójkąty, czynele, grzybki

krótko brzmiące – blok chiński, pudełko akustyczne, kastaniety.

Dobór instrumentów

Wykorzystanie instrumentów ma działanie terapeutyczne w zależności od potrzeby indywidualnej dziecka. Poniżej prezentujemy przykłady wykorzystania instrumentów.

Grzybek duży i grzybek mały – jest to instrument o długim dźwięku, który można wykorzystać w trakcie rysowania. Dziecko rysuje kreski ruchem kolistym lub eliptycznym tak długo, jak słyszy dźwięk.

Dzwonki sztabkowe – dziecko ma możliwość grania na jednym lub więcej wybranych dźwiękach przez terapeutę, co powoduje skupienie na jednym wybranym dźwięku pod względem wysokościowym. Instrument uczy skupienia i koncentracji na wybranych dźwiękach.

Tonbloki – motoryczny dźwięk o kojącym brzmieniu płynącej wody ma działanie uspokajające i relaksacyjne dla dziecka.

Tonblok

Tonblok

Żabka– to instrument ćwiczący małą motorykę, nadający się do ćwiczeń manualnych palców.

Rakatak – to przykład wykorzystania efektów przyrody i umiejętności kojarzenia. Gra na tym instrumencie przypomina odgłos dzięcioła stukającego w drzewo.

Janczary naręczne i nożne – można wykorzystać do ćwiczeń ruchowych przy akompaniamencie wybranych utworów muzycznych.

Janczary duże

Wspomniane instrumenty to tylko przykłady, jak można wykorzystać grę na instrumentach do muzykoterapii, biorąc czynny udział w zajęciach.

Inne instrumenty są opisane na naszej stronie internetowej www.stukipuk.pl i jest tam ponad 60 różnych wzorów.

Strona internetowa STUK I PUK

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz