Program STACJA ŚNIADANIE, czyli mindful eating

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 marca 2023 roku.

W dzisiejszych czasach nie każdy wie jak ważną rolę odgrywa śniadanie. W Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie w ramach zwiększenia świadomości pracowników szkoły, uczniów i ich opiekunów oraz szerszej społeczności lokalnej wdrożono program „Stacja Śniadanie”. Pomysłodawcą akcji są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast za realizację różnych etapów odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły we właściwym dla danego poziomu nauczania zakresie. Inicjatywa powstała na kanwie ogólnopolskiego programu „Śniadanie daje moc”, jednak jej ostateczny zarys jest już nowatorskim ujęciem tematyki związanej z zasadami zdrowego żywienia.

Realizacji programu towarzyszyło hasło „MINDFUL EATING”. Aby zrozumieć, czym jest „mindful eating”, należy najpierw zapoznać się z definicją mindfulness. Mindfulness to szeroko rozumiana samoświadomość. W swoim głównym założeniu ma przede wszystkim fundamentalne dążenie do bycia w pełni uważnym, świadomym i obecnym „tu i teraz”. Liczy się dany moment, dana chwila, bez osądzania siebie i otoczenia. W takim ujęciu zaproponowano nowe spojrzenie na spożywanie posiłków Mindful eating. Pojęcie to można zdefiniować jako bycie w pełni obecnym i świadomym podczas spożywania posiłków, zatrzymanie się na stacji posiłek, zwracając uwagę między innymi na:

 • smak, teksturę oraz aromat posiłku,
 • nastrój i emocje, jakie towarzyszą podczas spożywania posiłku,
 • rodzaj spożywanego posiłku,
 • głód fizyczny oraz moment, w którym następuje jego zaspokojenie i pojawia się tzw. uczucie sytości.

Koncepcja świadomego jedzenia posiłków ma znacznie szerszy zasięg i może przyczynić się do utraty zbędnych kilogramów poprzez dojrzałe i przemyślane ich spożywanie. Ideą akcji „Stacja śniadanie” w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie było zatrzymanie się na stacji śniadanie i świadomy wybór, co i jak można zjeść, dlaczego jest to ważny element życia oraz które elementy mindful eating można wykorzystać w codziennej celebracji posiłku w domu.

Cele projektu:

ogólne:

 • wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych,
 • poszerzanie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia,
 • zapoznanie z teorią „mindful eating”,
 • bezpieczne wykorzystanie sprzętów zakupionych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”,
 • kształtowanie nawyku spożywania świeżej żywności,
 • poznanie zasad savoir-vivre przy stole;

szczegółowe:

 • zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania; piramida pokarmowa,
 • prezentacja multimedialna „mindful eating”,
 • racjonalne planowanie poszczególnych posiłków,
 • samodzielne przygotowywanie posiłków,
 • rola witamin dla zdrowia każdego człowieka,
 • układanie jadłospisu w formie graficznej,
 • określanie wartości odżywczych wybranych produktów,
 • rola aktywności fizycznej jako klucz do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Metody realizacji:

aktywizujące:

 • burza mózgów
 • mapa mentalna
 • scenki dramowe
 • tworzenie plakatów
 • układanie rymowanek i haseł
 • łamigłówki, krzyżówki

słowne:

 • pogadanki
 • dyskusja
 • wykład

oglądowe:

 • pokaz
 • praca z tekstem
 • prezentacje multimedialne
 • plakaty tematyczne
 • książki kulinarne

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • grupowa

Czas i miejsce realizacji:

14.11-28.11.2022r.; teren Szkoły Podstawowej w Liszynie

Przewidywane osiągnięcia uczniów – uczeń:

 • wymienia zasady zdrowego odżywiania,
 • rysuje piramidę pokarmową,
 • układa jadłospis na określony dzień tygodnia,
 • samodzielnie przygotowuje posiłek,
 • spożywa posiłek kierując się zasadą mindful eating,
 • wymienia główne witaminy oraz przykładowe produkty, w których się one znajdują,
 • czyta etykiety wybranych produktów i określa ich wartości odżywcze.

Koordynatorem programu na terenie szkoły została p. Maria Natkowska. W ramach jego realizacji przewidziano tydzień zwiększania świadomości zdrowego odżywiania, podczas którego odbyły się różne inicjatywy: pogadanki połączone z prezentacją multimedialną, projekcje filmów edukacyjnych, wspólne przygotowanie posiłków. Każdy nauczyciel klas 1 – 3 razem ze swoją klasą zrealizował wszystkie zadania:

 • Warzywa i owoce na co dzień i od święta – przygotowanie soku warzywno-owocowego z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria przyszłości.
 • “Mindful eating” – prezentacja multimedialna do wykorzystania na zajęciach.
 • Jak jedzenie wpływa na zdrowie – film edukacyjny.
 • Uczymy dzieci zdrowego odżywiania – pogadanka dla rodziców.
 • Stacja śniadanie – wspólne śniadanie przygotowane przez dzieci, rodziców i nauczycieli.
 • “Moje śniadanie” – konkurs plastyczny (przygotowanie propozycji zdrowego śniadania w domu i przesłanie zdjęcia za pomocą mobidziennika).
 • Spotkanie ze specjalistą do spraw żywienia.

Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o zdrowie. Dzień z posiłkiem, który daje moc, to świetna zabawa. Nazwa programu nawiązuje do stacji, na której zatrzymuje się pociąg oraz śniadania jako najważniejszego posiłku dnia. Do udziału zaproszono rodziców uczniów klas I-III i zaproponowano im wspólne przygotowanie śniadania. Była to okazja do poszerzenia wiedzy dotyczącej spożywania posiłków, a jednocześnie czas na pogłębienie relacji z własnym dzieckiem.

Najcenniejszą nagrodą dla wszystkich uczestników programu była możliwość zmiany stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny. Badania pokazują, że rodzinne posiłki przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania, redukcji poziomu stresu, zminimalizowania prawdopodobieństwa zachorowania na depresję, lepszych wyników w szkole oraz wzrostu poczucia ogólnego szczęścia u dzieci.

Stacja śniadanie to projekt, który na stałe zagości w kalendarzu uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej w Liszynie. Największym marzeniem koordynatora projektu pani Marii Natkowskiej jest rozszerzenie idei mindful eating na kolejne placówki oraz rozpropagowanie założeń uważnego i świadomego spożywania posiłków w całej Polsce.

Autor: Maria Natkowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz