Scenariusz zajęć indywidualnych z dzieckiem 4-letnim z afazją ruchową

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 29 września 2022 roku.

Temat: Usprawnianie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej oraz doskonalenie umiejętności zapamiętywania.

Prowadząca: Karolina Senio

Data przeprowadzenia zajęć: 24.10.2018 r.                                                                 
Liczba dzieci: 1 (dziewczynka, 4 lata)
Czas realizacji: 45 min

Metody i techniki:

motoryczno-kinestetyczna, muzykoterapia, wzrokowo-słuchowa, metoda malowania dziesięcioma palcami

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

farby, papier, płyta z muzyką relaksacyjną i odgłosami zwierząt, ilustracje zwierząt       

Cele ogólne:

 • utrwalanie potrzebnego rytmu i płynności dla dobrej kondycji ręka – oko 
 • rozwijanie sprawności słuchowej i identyfikacji dźwięków
 • poznanie różnych sposobów zapamiętywania sprzyjających rozwojowi form świadomego i celowego uczenia się
 • wdrażanie do pokonywania stawianych trudności
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej  
 • rozwijanie sprawności manualnej  
 • wyrabianie właściwej postawy podczas zajęć       

Cele operacyjne – dziecko:

 • potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem
 • utrwali zasób doświadczeń akustycznych i słownictwa    
 • doskonali spostrzegawczość i koncentrację
 • potrafi samodzielnie i prawidłowo dobrać nazwy zwierząt

Przebieg zajęć:          

1. Powitanie.  

2. Zaproszenie dziecka do wspólnej zabawy, objaśnienie celu zajęć.           

3. Gimnastyka mózgu „Leniwe ósemki”- kreślenie płynnym ruchem „leniwych ósemek” (kciukiem najpierw jednej ręki, potem drugiej, obiema splecionymi rękami, w powietrzu, na szarym papierze – mazakiem).    

4. Rozpoznawanie zwierząt na ilustracjach – dziecko zapoznaje się z treścią obrazków, samodzielnie nazywa zwierzęta, które zna.         

5. Różnicowanie odgłosów zwierząt – dziewczynka wysłuchuje się w nagrania z płyty i znajduje odpowiednią ilustrację związaną z danym odgłosem.      

6. Zabawa pamięciowa „Zgadnij, jakiego zwierzęcia brakuje”- nauczyciel chowa jeden obrazek ze zwierzęciem, a zadaniem dziecka jest odgadywanie, którego brakuje.  

7. Malowanie farbami plakatowymi (palcami) sylwetki kota, nazywanie kolorów – podczas pracy dziecku towarzyszy muzyka relaksacyjna. 

8. Podsumowanie zajęć: pochwała ustna, nagrodzenie dziecka.

9. Pożegnanie.

Autor: Karolina Senio – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz