Bezpieczeństwo na drodze – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 maja 2020 roku.

Temat: Bezpieczeństwo na drodze

Klasa: V

Ilość uczniów: 4 (umiarkowana niepełnosprawność intelektualna)

Czas: 45 min.

Cel główny:

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach. Nauka odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię. Uświadomienie zagrożeń istniejących w ruchu drogowym.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • zna zagrożenia związane z poruszaniem się po drogach,
 • wie, jak należy właściwie zachowywać się jako uczestnik ruchu drogowego,
 • zna wybrane znaki drogowe i sygnały świetlne,
 • zna kolory sygnalizacji świetlnej i ich znaczenie,
 • zna 5 zasad przechodzenia przez jezdnię,
 • nosi przypięty do plecaka znaczek odblaskowy, ostrzegający kierowców,
 • potrafi zgodnie pracować w grupie. 

Metody:

 • podająca: pogadanka, pokaz,
 • praktyczna: doświadczenie, wypełnianie kart pracy.

Formy pracy:

 • praca w grupach,
 • praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

zdjęcia z omawianymi elementami drogi (droga, pobocze, chodnik, sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych), rozsypanka z zasadami przechodzenia przez jezdnię, zabawkowy sygnalizator świetlny, zdjęcia omawianych znaków drogowych, odblaski, pasy z białego papieru, oświadczenie wzorowego pieszego, karty pracy.

Przebieg zajęć

Część wstępna:
 1. Powitanie uczniów. Przedstawienie poruszanej tematyki oraz planowanych zadań.
 2. Rozmowa na temat drogi do szkoły każdego z uczniów. Zwrócenie uwagi na obszar wokół szkoły, miejsca po których każdy z uczniów musi przejść, aby dojść do szkoły (np. droga, pasy, chodnik, światła).
 3. Podanie pojęć „droga”, „pobocze”, „chodnik”, „jezdnia”, „sygnalizacja świetlna”. Nauczyciel prosi uczniów, aby sami zinterpretowali wymienione pojęcia, następnie weryfikuje odpowiedzi pokazując odpowiednie zdjęcia.
Część główna:
 1. Nauczyciel rozdaje uczniom rozsypankę z zasadami przechodzenia przez jezdnię. Zadaniem ucznia jest ułożenie ich w odpowiedniej kolejności i przyklejenie na kartkę papieru. Wspólne odczytanie zasad, korygowanie ewentualnych błędów.
 2. Prowadzący przedstawia opis działania sygnalizacji świetlnej posługując się przy tym zabawkowym sygnalizatorem świetlnym lub tematyczną aplikacją w telefonie. Zadaniem każdego ucznia jest zapamiętanie czynności odpowiadających konkretnym kolorom sygnalizacji: czerwone – stój!, zielone – idź.
 3. Nauczyciel nawiązuje do pogody za oknem i zwraca uwagę na poruszanie się po drogach po zmroku. Zadaje pytanie: Czy wiecie jak być widocznym w nocy? W odpowiedzi podaje uczniom odblaskowe bransoletki i tłumaczy ich działanie. Następnie każdy z uczniów przyczepia swój odblask do plecaka.
 4. Prowadzący rozpoczyna rozmowę dotyczącą znaków drogowych. Zadaje pytania: Po co są znaki? Jakie znacie znaki drogowe? Dla kogo są znaki drogowe?
 5. Nauczyciel pokazuje zdjęcia wybranych znaków drogowych (stop, przejście dla pieszych, ścieżka dla rowerów, chodnik, brak przejścia) i prosi uczniów o wyjaśnienie ich znaczeń, naprowadzając na prawidłową odpowiedź.
 6. Zabawa: Przejdź na drugą stronę. Nauczyciel układa na ziemi białe kartki tak, aby przypominały pasy. Zadaniem każdego dziecka jest wymienienie pięciu zasad przechodzenia przez jezdnię przy jednoczesnym wykonywaniu omawianych czynności lub poprawne odczytanie znaków sygnalizatora i przejście na drugą stronę ułożonych pasów.
Część końcowa:
 1. Utrwalenie wiadomości poprzez wypełnianie tematycznych kart pracy.
 2. Odczytanie, podpisanie i wklejenie do zeszytu oficjalnego oświadczenia wzorowego pieszego.
 3. Wspólne powtórzenie informacji. Uczniowie odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela. Następnie dzielą się opinią dotyczącą zajęć. Co się im najbardziej podobało, a co nie.
 4. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Autor: Zuzanna Wetulany – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz