Jesienne fryzury – kolaż z brystolu i suszonych liści

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 czerwca 2019 roku.

Czas: 1h

Charakterystyka grupy:

8 uczniów zespołu edukacyjno – terapeutycznego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężoną m.in. z niepełnosprawnością ruchową, chętnie biorących udział w zajęciach plastycznych, technicznych i przygotowujących do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Materiały dydaktyczne:

jesienne liście, białe i czarne kartki z bloku technicznego, szablon profilu twarzy, klej do prac plastycznych, nożyczki, muzyka relaksacyjna na CD, magnetofon

Cele:

utrwalanie znajomości kształtu i koloru liści drzew, tworzenie pracy według instruktażu i pokazu nauczyciela, zachęcanie do kreatywności i tworzenia, usprawnianie techniki cięcia papieru po śladzie, wyjaśnienie pojęcia „kontrast”

Zajęcia wstępne

Omówienie tematu zajęć. Nauczyciel prosi o odczytanie tematu jednego z uczniów. Zadaje pytania naprowadzające uczniów: Co będziemy tworzyć? Z czego będziemy tworzyć? Jakie narzędzia plastyczne będą nam potrzebne do wykonania pracy?

Uczniowie oglądają liście, odpowiadają z jakiego drzewa pochodzą, omawiają ich kształt i kolor, następnie dobierają liście do wykonania swojej pracy plastycznej.

Zajęcia właściwie

W tle muzyka relaksacyjna. Nauczyciel rozdaje dzieciom białe kartki bloku technicznego z profilem głowy do wycięcia, oraz czarne kartki brystolu, które stanowią tło pracy. Dzieci wycinają szablon głowy i przyklejają go do czarnego brystolu.

Nauczyciel prezentuje jeden szablon głowy na jasnym tle, następnie na czarnym tle i pyta dzieci, na którym jest on bardziej widoczny, tłumacząc w ten sposób zasadę mniejszego i większego kontrastu kolorów. Uczniowie przyklejają liście na czubku szablonu głowy tworząc na powstałej twarzy „jesienną fryzurę”. Uczniom niżej funkcjonującym nauczyciel pomaga wyciąć szablon i przyklejać liście.

Zajęcia końcowe

Po skończeniu pracy każdy uczeń porządkuje miejsce pracy i przyczepia swoją pracę na tablicy. Po przyczepieniu prac uczniowie wybierają po kolei, która jesienna fryzura przez nich stworzona podoba im się najbardziej. Nauczyciel dziękuje uczniom za aktywny udział w lekcji.

 

Autor: Agnieszka Szpala – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz