Program z religii dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 czerwca 2021 roku.

Grupowy Program z Religii

dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną

Rok szkolny

Imię i nazwisko: (konkretny wychowanek)

Data urodzenia:

Etap edukacyjny/klasa:

Rodzaj niepełnosprawności:

Prowadzący zajęcia:

I. Cel główny:

 • kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych poprzez: rozwijanie poznania wiary, wychowanie liturgiczne, formację moralną, wychowanie do modlitwy, wychowanie do życia wspólnotowego, wprowadzenie do misji

II. Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności witania/żegnania się z katechetą, koleżanką, kolegami
 • kształtowanie umiejętności oznajmiania swojej obecności w czasie jej sprawdzania, zgłaszania się, gdy chce się coś powiedzieć
 • kształtowanie umiejętności wykonywania poleceń katechety
 • kształtowanie umiejętności budowania wspólnego pola uwagi
 • kształtowanie umiejętności naśladownictwa katechety
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego odtwarzania gestów do piosenek/wierszy religijnych
 • kształtowanie umiejętności śpiewania religijnych piosenek
 • kształtowanie umiejętności dopasowywania i sortowania obrazków, zdjęć, przedmiotów religijnych
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego, utrzymania kontaktu wzrokowego
 • rozpoznawanie postaci, przedmiotów, czynności religijnych na obrazku, konkrecie oraz wydarzeń religijnych
 • kształtowanie umiejętności wykonywania w sposób samodzielny dostosowanych zadań
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych i porządkowych – sygnalizowanie katechecie potrzeb fizjologicznych, chęci umycia rąk po wykonanym zadaniu (klejeniu, malowaniu itp.), sprzątanie stanowiska pracy po wykonanym zadaniu, organizacja miejsca pracy (łączenie stolików, przygotowywanie krzeseł)
 • nauka modlitwy: postaw modlitewnych, przeżegnania się, tekstu modlitwy
 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, akceptacji kolegów i koleżanek, katechety oraz terapeutów

III. Sposoby i formy realizowania:

 • organizowanie sytuacji, w których katecheta wita/żegna się z wychowankami
 • odczytywanie obecności
 • aranżacja sytuacji, w których katecheta prosi o wykonanie prostej czynności, np. otwórz zeszyt
 • tworzenie sytuacji, w których wychowanek z katechetą lub innymi wychowankami wykonuje wspólnie zadanie
 • nauka przeżegnania się oraz wykonywanie gestów do piosenek religijnych poprzez naśladownictwo katechety oraz samodzielnie – z pamięci
 • nauka śpiewania religijnych piosenek
 • organizowanie sytuacji, w których wychowankowie dopasowują i sortują obrazki, zdjęcia, przedmioty religijne
 • aranżacja sytuacji, w których wychowankowie wykonują zadanie po kolei, ucząc się czekania na swoją kolej, wskazują czyja kolej jest w danym momencie
 • tworzenie sytuacji, w których wychowankowie, wykonując zadanie, nawiązują kontakt wzrokowy z katechetą, pozostałymi wychowankami, utrzymują kontakt wzrokowy
 • aranżacja sytuacji, w których wychowankowie rozpoznają postaci, przedmioty i czynności religijne
 • organizowanie sytuacji, w których wychowankowie będą mieli możliwość samodzielnego wykonywania zadania
 • tworzenie sytuacji, w których wychowankowie będą mieli potrzebę zakomunikowania, że chcą umyć ręce, sytuacji, w których będą mieli okazję do wykonywania czynności porządkowych, będą organizowali stoliki i krzesła na zajęcia
 • aranżacja sytuacji, w których wychowankowie będą mieli okazję do modlitwy
 • tworzenie sytuacji, w których wychowankowie będą wspólnie wykonywali różne aktywności, wzajemnie się akceptowali

……………………………………………..       

(podpis katechety)

Zapoznałam/łem się i akceptuję do realizacji:

………………………………………………

(podpis)

Program z religii opracowała: Katarzyna Krysik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz