Scenariusz zajęć edukacji zdrowotnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 lutego 2018 roku.

Scenariusz zajęć edukacji zdrowotnej

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

 

Temat: „Bawimy się kolorami” – rozwijanie zdolności motorycznych przez  zabawy i gry ruchowe

Czas: 30 minut

Środki dydaktyczne: kolorowe woreczki, kartoniki z podstawowymi kolorami, różnokolorowe tyczki i kapturki, ławka gimnastyczna

Metody pracy:  praktycznego działania, zabawowa

Cele główne

  • Rozwijanie zdolności motorycznych
  • Doskonalenie umiejętności współdziałania
  • Rozwijanie aktywności ruchowej

Cele w kategorii ucznia

  • Dziecko jest aktywne w trakcie zajęć
  • Uczeń rozpoznaje i dobiera podstawowe kolory
  • Uczeń przyjmuje prawidłową pozycję postawy ciała
  • Uczeń ustawia się w poleconym szyku ćwiczeń

 

Przebieg zajęć

`1.  Część wstępna

          Czynności nauczyciela i dzieci

 

     Uzasadnienie poczynań nauczyciela

 

1.      Nauczyciel prosi dzieci o ustawienie się w szeregu  i wita się z nimi poprzez podanie ręki

2.      Marsz po określonym torze, unoszenie ramion, bokiem, przodem, zmiana tempa marszu na określony sygnał nauczyciela

Organizacja lekcji, zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach, rozgrzewka

 

Kształtowanie prawidłowej pozycji postawy ciała

 

Rozwijanie aktywności ruchowej

 

  1. Część główna
          Czynności nauczyciela i dzieci

 

     Uzasadnienie poczynań nauczyciela

 

Nauczyciel zaprasza dzieci do udziału w zabawach ruchowych

– „Kolorowe szarfy” w której zadaniem uczniów jest przebiegnięcie na drugi koniec sali gimnastycznej i dopasowanie odpowiedniego  koloru szarfy do kartonika z tym samym kolorem przymocowanego do drabinek

– „Znajdź właściwy kolor”, nauczyciel rozstawia sześć tyczek w różnych kolorach, zadaniem dzieci jest jak najszybciej dobiec do tyczki i założyć na nią odpowiedni kolor kapturka poprawnie nazywając otrzymany kolor

– „Kolorowe woreczki”, zabaw polega na wybraniu przez uczniów z koszyka dowolnego koloru woreczka i przemaszerowaniu wzdłuż sali z woreczkiem na głowie, tak aby woreczek nie zleciał z głowy

 

Rozwijanie zdolności motorycznych

 

 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych kolorów

 

 

 

 

Kształtowanie prawidłowej pozycji postawy ciała

 

  1. Część końcowa
          Czynności nauczyciela i dzieci

 

     Uzasadnienie poczynań nauczyciela

 

1.      Nauczyciel prosi uczniów aby usieli na ławce gimnastycznej i rozdaje im kolorowe woreczki, zadaniem dzieci jest podrzucić otrzymany woreczek do góry. W kolejnym etapie zabawy nauczyciel prosi dzieci aby wymieniły się nawzajem swoimi woreczkami i określiły kolor woreczka jaki dostały.

2.      Nauczyciel prosi uczniów aby siedząc na ławce wykonywali ćwiczenia oddechowe, na wdech dzieci podnoszą ręce do góry a na wydech opuszczają na dół

3.      Nauczyciel dziękuję  za udział w zajęciach, udziela pochwały i żegna się z dziećmi

 

Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

 

 

Utrwalenie  nazw podstawowych kolorów

 

 

 

Kształtowanie prawidłowej pozycji postawy ciała, wyciszenie

 

 

 

Autor: Justyna  Zięba –  Pietraś

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz