Utrwalanie stosunków przestrzennych – scenariusz zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 czerwca 2019 roku.

Chłopiec i dziewczynka z plecakami idą do szkoły trzymając się za ręce.

Temat: Zabawy z przestrzenią – utrwalanie stosunków przestrzennych

Prowadzący: Sylwia Mrowiec

Zespół edukacyjno-terapeutyczny 

Ilość uczniów: 7

Czas trwania: 45 minut

Data: 27 kwietnia 2018 r.

Cele szczegółowe:
 • kształtowanie świadomości własnego ciała
 • różnicowania prawej i lewej strony ciała
 • prawidłowe określanie położenia przedmiotów
Uczeń potrafi:
 • rozróżnić prawą i lewą stronę swojego ciała
 • nazwać i wskazać części ciała
 • prawidłowo nazywać położenie przedmiotów
 •  współdziałać w grupie
Forma organizacyjna pracy:
 • grupowa
 • indywidualna
Metody:
 • instruktaż
 • praktycznego działania
 • słowna
Pomoce dydaktyczne:
 • nagrania muzyki
 • piosenki na płycie CD
 • odtwarzacz CD
 • karty pracy

Przebieg zajęć

1. Określenie prawej, lewej strony ciała.

Nauczyciel prosi kolejno uczniów o podniesienie prawej, lewej ręki, prawej, lewej nogi. Następnie prosi o wskazanie: głowy, brzucha, pleców. Uczniowie stają dwójkami naprzeciwko siebie. Ich zadaniem jest wskazać nawzajem: głowa, ręce, brzuch, nogi, plecy.

2. Taniec do piosenki Woogie Boogie.

Uczniowie tańczą piosenkę, prawidłowo wykonując ją.

3. Ćwiczenia wyrabiające szybką orientację w przestrzeni.

Wybrany uczeń będzie wykonywał polecenia kolegów: np. usiądź na krześle, stań obok krzesła, stań za krzesłem itp.

4. Utrwalenie stron ciała.

Uczniowie mają za zadanie odrysować swoje dłonie na kartce papieru. Prawidłowo wykonują zadanie.

5. Ćwiczenia w stosowaniu określeń dotyczących stosunków przestrzennych.

Uczniowie dostają karty pracy. Pracują w grupach 2-osobowych. Ich zadaniem jest określić położenie przedmiotów zgodnie z instrukcją. Utrwalenie pojęć: nad, obok, na, przed.

6. Zakończenie zajęć.

Podsumowanie – Zabawa ruchowa do piosenki „Głowa, ramiona, kolana, pięty”.

 

Autor: Sylwia Mrowiec – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz