Wzory i jednostki – sprawdzian z fizyki dla III klasy gimnazjum

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 czerwca 2018 roku.

 

Imię i nazwisko……………………………………………Klasa………………Data……………

Czytaj uważnie polecenia. Zadania zawierają jedną poprawną odpowiedź. Każdą poprawną odpowiedz może uczeń otrzymać 1 punkt. Powodzenia.

1. Jednostką prędkości jest:
a) 1 m/s b) 1 m/s2 c) 1N d) 1J

2. Jednostką przyspieszenia jest:
a) 1 m/s b) 1 m/s2 c) 1N d) 1J

3. Jednostką siły jest:
a) 1 N, b) 1 J · m, c) 1 W, d) l J.

4. Jednostką pracy jest:
a) 1 N, b) 1 J · m, c) 1 W, d) l J.

5. Energię potencjalną oblicza się ze wzoru:
a) Ek = m·g·v, b) , c) Ek = m·v2, d) Ek = m·v.

6. Jednostką energii jest:
a) , b) 1 J · m, c) 1 J, d) l N.

7. Energię kinetyczną oblicza się ze wzoru:
a) Ep = m·g, b) , c) Ep = m·g·h, d) .

8. Jednostką mocy jest:
a) , b) 1 J · m, c) 1 N, d) l KM.

9. Jednostką napięcia jest:
a) 1A , b) 1 J, c) 1 V, d) l C.

10. Zaznacz właściwy wzór dla pracy prądu:
a) W= U·I·Δt b) W= U·I c) W= F·s d) W= U·I·P

11. Zaznacz właściwy wzór dla oporu elektrycznego:
a) R=U/I b) R=I/U c) R=U·I d) R=q·l·U

12. Zaznacz właściwy wzór dla natężenia prądu elektrycznego:
a) I= q· t, b) I= q / t, c) I= U·Δt·q, d) I= W/q.

13. Zaznacz właściwy wzór dla mocy prądu:
a) P= U·I b) P= U·I·Δt c) P= F·s d) P= U·I·W

14. Jednostką oporu jest:
a) 1A , b) 1 J, c) 1 V, d) l C.

15. Jeden amper jest równy:
a) 1V· 1A , b) 1J ·1A, c) 1V/1A, d) lC/1s.

16. Jednostką ładunku elektrycznego jest:
a) 1A , b) 1 Ω, c) 1 V, d) l C.

17. Jednostką natężenia jest:
a) 1A , b) 1 Ω, c) 1 V, d) l C.

18. Jednostką pracy prądu jest:
a) 1A , b) 1 J, c) 1 V, d) l C.

19. Jeden wat jest równy:
a) 1V· 1A , b) 1J· 1A, c) 1V/1A, d) lC/1s

 

Autor: Monika Chojnacka

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz