Konspekt zajęć otwartych dla rodziców – Zwyczaje bożonarodzeniowe

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 kwietnia 2021 roku.

Konspekt zajęć otwartych dla rodziców przeprowadzonych w grupie dzieci 4-letnich

Temat dnia: Jakie są zwyczaje bożonarodzeniowe?

Temat zajęć: ,,W świątecznym nastroju” – poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia

Prowadząca:

Marzena Kulik

Grupa:

4-latków

Metody:

 • słowna
 • czynna
 • oglądowa

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Miejsce:

sala gr. IV Muchomorki

Cele ogólne:

 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • stwarzanie rodzicom możliwości obserwacji swojego dziecka podczas zajęć
 • aktywizowanie oraz integrowanie rodziców i dzieci podczas wspólnej pracy plastycznej

Cele szczegółowe – dziecko:

 • prawidłowo reaguje na polecenia i sygnały
 • zna zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • potrafi swobodnie wypowiedzieć się na określony temat
 • tworzy pracę plastyczną z rodzicem

Pomoce dydaktyczne:

puzzle przedstawiające szopkę betlejemską, ilustracje przedstawiające zwyczaje świąteczne, paski bibuły, karteczki ze zdaniami, smutne i wesołe minki, karta pracy z wyprawki, klej, opłatek

Przebieg zajęć

1. Powitanie słowami:
„Wszyscy są, witam was.
Zaczynamy, już czas.
Jestem ja, jesteś ty.
Raz, dwa, trzy”.

2. Układanie puzzli.
Dziecko układa z pociętych części obrazek przedstawiający stajenkę betlejemską.

3. Rozmowa na temat świąt Bożego Narodzenia:

 • Na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy święta Bożego Narodzenia?
 • W jaki sposób przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia?
 • Co robimy w święta? Z kim się spotykamy?

4. Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Na tablicy umieszczone są sylwety choinek ze zwyczajami obchodzenia różnych świąt. Zadaniem dzieci jest wybrać te choinki, które wskazują na zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

5. Zabawa ruchowa ,,Ułóż bombki”.
Dzieci otrzymują paski bibułek w różnych kolorach. Określają jej kolory. Poruszają się na dywanie w rytmie wygrywanym przez nauczyciela na tamburynie, podczas przerwy w grze, dzieci układają przed sobą bombki w różnym kształcie. Na koniec dzieci łączą się w grupy i układają jedną dużą bombkę w tym samym kolorze.

6. Rodzic losuje karteczkę i odczytuje zapisane na niej zdanie. Zadaniem dzieci jest podniesienie uśmiechniętej buźki na zdanie prawdziwe oraz podniesienie smutnej buźki na zdanie zawierające informację nieprawdziwą.

 • Święta Bożego Narodzenia są latem.
 • W wigilię Bożego Narodzenia dzielimy się opłatkiem.
 • Na święta Bożego Narodzenia ubieramy choinkę.
 • Na święta Bożego Narodzenia malujemy jajka.
 • Prezenty przynosi listonosz.
 • W święta Bożego Narodzenia śpiewamy kolędy.
 • Na święta wysyłamy bliskim kartki z życzeniami.
 • Jedną z tradycji świąt Bożego Narodzenia jest polewanie się wodą.
 • Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka.
 • Na bożonarodzeniowym drzewku możemy zawieszać pierniki.

7. Wykonanie wspólnie z rodzicami aniołka – zawieszki na choinkę.

8. Podsumowanie zajęć:

 • prezentacja prac
 • podziękowanie za udział w zajęciach rodzicom i dzieciom
 • wspólne podzielenie się opłatkiem.

Konspekt zajęć otwartych opracowała: Marzena Kulik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz