Konspekt zajęć w oddziale przedszkolnym – Dzień Pluszowego Misia

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 listopada 2022 roku.

Dzień Pluszowego Misia - pluszowy miś w kolorze beżowym w lesie

Data: 24.11.2021 r.                                                         
Miejsce realizacji: SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą
Nauczyciel: Katarzyna Januszek
Przedmiot/rodzaj zajęć: wychowanie przedszkolne

Temat: Idę z misiem do przedszkola.

Cel ogólny:

zapoznanie z wyglądem i trybem życia niedźwiedzi

Cele operacyjne:

dydaktyczne – dziecko:

 • potrafi wskazać obrazek przedstawiający aktualny miesiąc
 • umie wskazać obrazek przedstawiający aktualną porę roku
 • potrafi ustalić aktualną pogodę
 • potrafi ustalić dzień tygodnia
 • potrafi nazwać i wskazać podstawowe części ciała (głowa, oczy, uszy, brzuch, ręka, noga)
 • potrafi opowiedzieć, co znajduje się na plakacie (las i zwierzęta leśne)
 • nazywa zwierzęta mieszkające w lesie (dzik, niedźwiedź, dzięcioł, sowa, wilk, lis, jeleń, sarna, jeż, wiewiórka, zając)
 • rozpoznaje dźwięki wydawane przez zwierzęta leśne i potrafi przypisać je do odpowiedniego zwierzęcia (dzik, niedźwiedź, dzięcioł, sowa, wilk)
 • potrafi złożyć obrazek misia w całość
 • potrafi klasyfikować przedmioty pod względem jakościowym
 • wie, jak wyglądają dary lasu: kasztany, żołędzie, szyszki, orzechy
 • potrafi wykonać pracę plastyczną pt. „Pluszowy miś”

wychowawcze – dziecko:

 • ćwiczy umiejętność czekania na swoją kolej
 • wie, jak należy zachowywać się w lesie
 • słucha poleceń nauczyciela

rewalidacyjne – dziecko:

 • kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową
 • stymuluje receptory stóp
 • usprawnia motorykę małą i dużą
 • kształtuje percepcję słuchową
 • ćwiczy spostrzegawczość
 • ćwiczy naśladownictwo podczas piosenki powitalnej

Metody:

 • podające – pogadanka, opis ilustracji, objaśnienie
 • praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
 • aktywizujące – gry dydaktyczne „Miś”, „Leśna dziupla”, dźwięki zwierząt, ścieżka sensoryczna

Formy pracy:

 • indywidualne
 • grupowe

Pomoce dydaktyczne:

obrazki przedstawiające miesiące, pory roku, pogodę, dni tygodnia, znaczki obecności, piosenka powitalna „Wszyscy są”, odtwarzacz USB/CD, pluszowy miś, dźwięki zwierząt, plansza lasu, obrazki zwierząt leśnych z rzepami, obrazek misia do złożenia, pudełko –  leśna dziupla (kasztany, żołędzie, orzechy, szyszki), ścieżka sensoryczna, włóczka, klej, obrazek misia do wyklejenia włóczką, piosenki „Jadą jadą misie”, „Rysujemy misia” – Śpiewające Brzdące, „Misiowi przyjaciele” – Marcin Kindla

Przebieg

Część wstępna:

 1. Powitanie z nauczycielem – nauczyciel staje przy drzwiach, na których są wyszczególnione różne rodzaje powitania z dziećmi. Dzieci kolejno podchodzą do nauczyciela i witają się w wybrany sposób, np. uścisk dłoni, przybicie piątki, słowem „dzień dobry”.
 2. Sprawdzenie listy obecności – nauczyciel staje przy liście obecności, wyjmuje z torebki kółka w różnych kolorach. Dzieci podnoszą rękę, jeśli nauczyciel wyjmie kółko przypisane do dziecka.
 3. Nauczyciel i dzieci siadają w kole na dywanie. Nauczyciel śpiewa piosenkę na powitanie „Wszyscy są”. Dzieci naśladują czynności nauczyciela.
  Wszyscy są, witam was.
  Zaczynamy już czas.
  Jestem ja.
  Jesteś ty.
  Raz, dwa, trzy.
 4. Nauczyciel przedstawia dzieciom obrazki przedstawiające zjawiska atmosferyczne. Pyta dzieci: Jaka jest pogoda? Prosi dzieci, aby wyjrzały za okno i przykleiły prawidłowy obrazek na tablicy pogodowej.
 5. Nauczyciel rozkłada przed dziećmi obrazki przedstawiające pory roku. Dzieci wybierają aktualną porę roku i przyczepiają do tablicy.
 6. Nauczyciel rozkłada na dywanie obrazki przedstawiające miesiące. Dzieci wybierają aktualny miesiąc i przyczepiają do tablicy.
 7. Nauczyciel rozkłada na dywanie etykiety z nazwami dnia tygodnia. Prosi dzieci, aby wybrały aktualny dzień tygodnia i przyczepiły na tablicy.  

Część właściwa:

 1. Wprowadzenie do zajęć „Pluszowy Miś” – nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że jutro przypada „Dzień Pluszowego Misia”. Pokazuje dzieciom pluszowego misia. Następnie utrwala razem z dziećmi części ciała. Prosi dzieci, żeby wskazały: rękę, nogę, głowę, oczy, uszy, usta i brzuch misia.
 2. Plakat „Las” – nauczyciel prowadzi z dziećmi pogadankę na temat tego, co przedstawia plakat. Zadaje pytania dzieciom: Co znajduje się na plakacie? Czy znają zwierzęta, które żyją w lesie? Jak powinniśmy zachowywać się w lesie? Następnie rozkłada przed dziećmi obrazki zwierząt leśnych. Dzieci mają za zadanie przykleić obrazki do plakatu w odpowiednie miejsca za pomocą rzepów.
 3. Zagadki słuchowe „Zwierzęta leśne” – nauczyciel włącza z odtwarzacza USB odgłosy zwierząt leśnych: niedźwiedź, sowa, wilk, dzięcioł, dzik. Dzieci mają za zadanie wskazać odpowiednie zwierzę i przykleić na planszy za pomocą rzepu.
 4. Ćwiczenia spostrzegawczości „Miś” – nauczyciel rozkłada przed dziećmi elementy przedstawiające obrazek misia. Wyjaśnia dzieciom, że mają ułożyć misia z elementów, które są przed nimi.
 5. Ćwiczenia klasyfikacji „Leśna dziupla” – nauczyciel pokazuje dzieciom pudełko „leśną dziuplę”, w której znajdują się dary lasu. Po czym wyjaśnia dzieciom, że niedźwiedź szukał tam miodu. Zadaniem dzieci jest odnalezienie przedmiotów umieszczonych w pudełku oraz posegregowanie ich do odpowiednich pojemników. Nauczyciel lub dziecko nazywa poszczególne przedmioty, wzbogacając słownictwo.
 6. Leśna ścieżka sensoryczna – nauczyciel rozkłada przed dziećmi leśną ścieżkę sensoryczną. Wyjaśnia, że muszą przejść przez leśną ścieżkę, tak jak małe niedźwiadki spacerują po lesie.
 7. Praca plastyczna – nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły przy stolikach. Przygotowuje stoliki do pracy. Pokazuje dzieciom szablony misiów i wyjaśnia, że muszą dokleić do nich pociętą brązową włóczkę. W ozdabianiu szablonów towarzyszy muzyka zgodna z tematem zajęć.

Część końcowa:

 1. Podsumowanie zajęć – nauczyciel chwali dzieci za pracę na zajęciach. Wręcza medale Przyjaciół Pluszowego Misia i przygotowuje wystawę prac.                                          

Autor: Katarzyna Januszek – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz