Scenariusz zajęć dla dzieci trzyletnich – Mały deszcz i duży deszcz

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 października 2018 roku.

Data: 24.10.2018
Grupa wiekowa: Dzieci 3-letnie

Temat kompleksowy: Jesień idzie przez świat.
Temat dnia: Mały deszcz i duży deszcz.

Podstawa programowa

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • używa zwrotów grzecznościowych
 • współdziała z dziećmi w zabawie

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • układa rytmy, odtwarza układy przedmiotów

Cele ogólne:

 • rozpoznaje wybrane symbole np. elementy pogody
 • uczestniczy we wspólnych zabawach

Cele operacyjne
Dziecko:

 • stosuje określenia: duży, mały
 • potrafi rozróżnić parasol duży, mały
 • potrafi rozróżnić krople małe i duże

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Metody pracy:

 • słowna – rozmowa, objaśnienia
 • oglądowe – obserwacja, pokaz
 • czynna – praktycznego działania, zadań stawianych do wykonania

Warstwa biologiczna
Uczestniczy w zabawach organizowanych metodą opowieści ruchowej.
Warstwa psychologiczna
Poznaje zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni. Stosuje słowa: duży, mały.
Warstwa socjologiczna
Potrafi zgodnie działać w grupie podczas zabaw ruchowych.
Warstwa kulturologiczna
Naśladuje ruchem deszcz.
Warstwa duchowa
Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.

Temat: Deszcz mały i duży.

Środki dydaktyczne: wiersz (autor nieznany) pt. „Deszczyk pada”, chusta animacyjna, wiatrak matematyczny, kartonowe parasole, krople deszczu, piłki

Przebieg zajęcia

1. Powitanie i zaproszenie do zabawy piosenką.

Chodźmy wszyscy do kółeczka zatańczymy raz i dwa,
tańczy misiu i laleczka,
mały pajac hop sa sa.

2. Wyciszanka na początek zajęcia.

Cichuteńko już siadamy
i zajęcia zaczynamy.
Cicho – sza, cicho-sza,
cicho-sza.

Gdy szybciutko usiądziemy,
dużo rzeczy się dowiemy,
Cicho-sza, cicho-sza,
cicho-sza.

Gdy ktoś chciałby nam przeszkodzić,
pani palcem mu pogrozi.
Cicho-sza, cicho-sza,
cicho-sza.

3. Nauczyciel trzymając kroplę deszczu, wykonaną z kartonu, przekazuje ją dziecku, siedzącemu obok niego w kole za pomocą klamerki, wypowiadając zdanie: ,,Kropelkę deszczu puszczam w krąg, niechaj wróci do mych rąk”.

4. Wprowadzenie do zajęcia poprzez wysłuchanie wiersza „Deszczyk pada”.

Deszczyk pada, deszczyk pada, parasolka się rozkłada.
Chmurki małe się spotkały i cichutko rozmawiały.
Deszczyk pada mały, duży
a w kałużach są kropelki.

Nauczyciel rozkłada na podłodze wycięte z kartonu parasole, duże i małe krople deszczu. Dzieci układają na dużym parasolu duże krople deszczu, na małym małe krople.

5. ,,Wiatrak matematyczny” zabawa pt: „Krople małe i duże”, układanie rytmu.

Dzieci siedzą na dywanie w kole, wiatrak leży na podłodze, dzieci zajmują miejsca – każde przy jednej wstążce. Nauczyciel wręcza każdemu krople deszczu – duże i małe (wycięte z kartonu). Zwraca uwagę, że krople nie są takie same i proponuje, aby dzieci je porównały. Nauczyciel pyta o różnicę miedzy kroplami. Dzieci odpowiadają, że jedna kropla jest duża a druga mała. Nauczyciel prosi dzieci, aby podniosły do góry kroplę dużą a następnie małą. Nauczyciel układa krople małe i duże na wstążce według podanego rytmu. Zadaniem dziecka jest kontynuowanie rytmu rozpoczętego przez nauczyciela.

6. Zabawa z chustą animacyjną –Zabawa ruchowa „Duży i mały deszcz”.

Dzieci ustawione w kole trzymają chustę: mały deszcz, mocny deszcz, ulewa. Wysypujemy na chustę kolorowe piłeczki, delikatnie unosimy chustę tak aby piłki nie spadły, coraz wyżej i wyżej.

7. Zabawa ruchowa z rymowanką.

,,Popatrz w niebo jakie chmury
mała kropla leci z góry,
kropla deszczu kap, kap, kap
i już mokry cały świat” .

Dzieci siedzą w kole. Zamykają oczy. Dziecko, które poczuje kropelkę wody na swoim czole wstaje i idzie za nauczycielem.

8. Podziękowanie za wspólną zabawę.

 

Opracowanie: Grażyna Itrich

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz