„Zabawy z PRL-u”- scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 10 czerwca 2019 roku.

Scenariusz opisuje zajęcia, które zorganizowano w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Niewątpliwie jest to dzień ważny dla wszystkich Polaków, jednocześnie jednak trudny do zrealizowania z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zaproponowane zabawy mają za zadanie przybliżyć dzieciom realia życia wcześniejszego pokolenia, zwrócić uwagę na różnice w sposobie spędzania wolnego czasu, wyglądzie otoczenia oraz dostępie do dóbr, jak również uświadomić rangę wydarzeń, które doprowadziły do tych przemian. Zabawy realizowane były z dziećmi w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności, mogą być modyfikowane i dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Za walor proponowanych zajęć uważam fakt, że stwarzają możliwość wspólnej zabawy niewykluczającej nikogo, pokazują, że istnieją przestrzenie do nieskrępowanej aktywności, w której możemy uczestniczyć wszyscy razem, niezależnie od stopnia sprawności, statusu materialnego czy pozycji społecznej.

Autor: Urszula Wesół – Czytelniczka Portalu

 

Miejsce:

Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile, ogród przedszkolny

Adresaci:

dzieci w wieku przedszkolnym

Cele

główne:
 • wdrażanie dzieci do uczestnictwa w momentach ważnych dla historii Polski
 • przybliżanie dzieciom wartości wolności, solidarności i współdziałania
operacyjne – dziecko:
 • poznaje nowe formy zabaw
 • potrafi rozpoznać obiekty na podstawie ich wcześniejszych fotografii, jest świadome zmian wynikających z upływu czasu
 • zauważa różnice w architekturze, stylu życia, organizacji czasu wolnego wynikające z upływu czasu
 • doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, podnosi ogólną sprawność ruchową
 • czerpie radość ze wspólnej aktywności

Metody:

 • słowne – rozmowa
 • oglądowe – praca z ilustracją, pokaz
 • gry i zabawy ruchowe

Formy pracy:

 • zbiorowa
 • indywidualna
Środki dydaktyczne:

ilustracje przedstawiające obiekty w Pile: aktualne i wykonane trzydzieści lat wcześniej, karton, w którym znajdują się: jojo, guma do skakania, zabawka „ gniotek”, sprężyna do zabawy, kreda, skakanki, sznur

Planowany przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do tematu.

Prowadząca rozkłada przed siedzącymi w kole dziećmi fotografie przedstawiające charakterystyczne dla miasta obiekty w wersji aktualnej i pochodzącej sprzed trzydziestu lat. Zadaniem dzieci jest dobrać je w pary, dzieci wskazują różnice pomiędzy nimi. Prowadząca zwraca uwagę dzieci na fakt, że dzięki wydarzeniom sprzed trzydziestu lat nasze miasto i kraj mogły się rozwinąć, wyglądają dziś zupełnie inaczej.

2. Zabawki z dawnych lat.

W kartonie umieszczone są: jojo, guma do skakania, sprężyna do zabawy, zabawka „gniotek”. Dzieci za pomocą dotyku próbują rozpoznać zabawkę, ustalić, w jaki sposób można się nią bawić. Wskazują różnice pomiędzy dawnymi  a współczesnymi zabawami.

3. Zabawy z dawnych lat.

Prowadząca zaprasza dzieci do przeniesienia się na podwórka sprzed trzydziestu lat, organizuje dla dzieci zabawy ze sznurem i skakanką, grę w klasy, zabawy w chowanego, ciuciubabkę, berka. Dzieci uczestniczą   w zabawach, przestrzegają zasad bezpieczeństwa i zdrowej rywalizacji, czerpią radość ze wspólnej aktywności.

4. Podziękowanie za udział w zajęciach i pożegnanie.

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz