Scenariusz lekcji przyrody „Czym się odżywiamy?”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 czerwca 2018 roku.

Temat: Czym się odżywiamy?

Scenariusz lekcji przyrody w zespole klasowym IV-V szkoły podstawowej

 

Cel główny lekcji: Jakie składniki odżywcze występują w pokarmach?

Cele operacyjne lekcji (w kategorii ucznia)

Po lekcji uczeń:

 • wymienia składniki pokarmowe znajdujące się w potrawach (białka, tłuszcze, cukry, wodę i sole mineralne oraz witaminy);
 • dzieli składniki pokarmowe na budulcowe (białka i sole mineralne), energetyczne (cukry i tłuszcze), regulujące różne procesy (witaminy,  woda);
 • podaje co najmniej po trzy przykłady produktów spożywczych, które są źródłem poszczególnych składników pokarmowych;
 • wymienia choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem się   (próchnica, otyłość, krzywica, choroba wieńcowa);
 • analizuje piramidę zdrowego żywienia;
 • wyjaśnia, dlaczego prawidłowe odżywianie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania organizmu człowieka.

Metody i techniki pracy: metaplan, analiza piramidy zdrowego żywienia, dyskusja, prezentacja metaplanu.

Formy pracy: grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: plansza z piramidą zdrowego żywienia, podręczniki, arkusze papieru, kolorowe mazaki.

Czas realizacji: 45 minut

Przebieg lekcji

 • CZEŚĆ WSTĘPNA

Czynności nauczyciela Czynności ucznia
– Przygotowuje uczniów do

nowego tematu, stawiając

pytania.

– Informuje, że na dzisiejszej

lekcji będziemy szukać

składników pokarmowych

w różnych produktach.

– Dowiemy się, co należy jeść,

aby odżywiać się zdrowo.

– Przypomina z ostatniej lekcji,

składniki pokarmowe znajdujące się

w potrawach.

– Dzieli składniki pokarmowe na

budulcowe, energetyczne

i regulujące.

 • CZĘŚĆ GŁÓWNA

Czynności nauczyciela:

 • Podaje temat lekcji na tablicy.
 • Dzieli klasę na kilkuosobowe grupy i rozdaje materiały dydaktyczne.
 • Rozdaje grupom arkusze papieru, na których powstanie plakat (czas  wykonania 20 minut).
 • Kieruje pracą uczniów, pomaga im w pracy.
 • Nauczyciel zbiera propozycje najczęściej powtarzające się w grupach i zapisuje je na arkuszu papieru zawieszonym na tablicy.
 • Wraz z uczniami przeprowadza analizę plakatu:

Co lubimy jeść?

Pyta czy to co chętnie jemy jest zdrowe?

Jakie mogą być skutki spożywania nadmiernej ilości cukrów, tłuszczów, konserwantów, braku w diecie witamin?

Dlaczego to jemy?

Zwraca uwagę uczniów na reklamę, która często nie mówi prawdy o reklamowanym produkcie.

Co powinniśmy jeść?

Odwołuje się do planszy z piramidą zdrowego żywienia.

Pyta, które produkty są źródłem białek, tłuszczów, cukrów i soli mineralnych?

Czynności uczniów:

 • Zapisują temat lekcji w zeszycie.
 • Uczniowie w wyniku dyskusji w grupach tworzą plakat.
 • W chmurce zapisują temat i dzielą plakat na trzy obszary:

co lubimy jeść ?

dlaczego to lubimy jeść?

co powinniśmy jeść?

 • Wybrany przez nauczyciela lider prezentuje efekty pracy grupy:

To, co jemy codziennie, często nie jest zdrowe, gdyż zawiera dużą ilość tłuszczów, cukrów, nie zawiera witamin. Spożywanie zbyt dużej ilości cukrów i tłuszczów prowadzi do wielu chorób np. próchnicy, otyłości, chorób wieńcowych. Brak witamin prowadzi do utraty odporności organizmu. Piramida informuje nas, które produkty i jak często, powinniśmy jeść, aby dostarczyć niezbędnych dla naszego organizmu składników pokarmowych.

 • Uczniowie szukają poszczególnych składników pokarmowych w produktach, które przedstawia piramida.

Źródłem białka jest: mleko i jego przetwory, ryby, mięso.

Źródłem cukrów są: pieczywo, kasze, owoce.

Źródłem tłuszczów: masło, olej, orzechy.

Źródłem soli mineralnych: warzywa i owoce, grzyby, ciemne pieczywo.

 • CZĘŚĆ KOŃCOWA

Czynności nauczyciela:

 • Zadaje  pytania w celu sformułowania wniosków,
 • Czy ważne jest prawidłowe odżywianie?
 • Zadaje pracę domową.

W zeszycie ułóż całodzienne menu, starając się, aby znalazły się w nim wszystkie potrzebne organizmowi składniki pokarmowe.

Czynności ucznia:

Prawidłowe odżywianie się jest ważne ponieważ ma wpływ na nasz stan zdrowia, samopoczucie, chęć do pracy i nauki.

Uczniowie wysnuwają wnioski i zapisują w dolnej części plakatu.

 1. Codziennie powinniśmy spożywać produkty zbożowe, mleczne, warzywa i owoce, mięso (ryby),wodę mineralną i soki.
 2. Zawierają one niezbędne dla organizmu składniki pokarmowe.
 3. Prawidłowe odżywianie ma wpływ na stan zdrowia, nasze samopoczucie, chęć do pracy i nauki.

 

Pobierz cały scenariusz

 

Scenariusz lekcji przyrody „Czym się odżywiamy?” opracowała: Katarzyna Heller

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz