Scenariusz lekcji edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3 – Loty kosmiczne

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 czerwca 2017 roku.

 

Temat lekcji: Loty kosmiczne

Cele lekcji

Ogólne:

– rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dziecka;

– poznanie najważniejszych informacji dotyczących zdobywania kosmosu.

Szczegółowe:

Uczeń:

– odczytuje nadawcę i adresata listu;

– nazywa podstawowe przedmioty związane z podróżowaniem w kosmos;

– czyta ze zrozumieniem podany tekst;

– wymienia najważniejszych kosmonautów;

– podaje korzyści wynikające z podróżowania w kosmos;

– wyjaśnia znaczenie słów: „To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”;

– wyszukuje informacje w materiałach źródłowych;

– zapisuje odpowiedzi na podane pytania.

Czas trwania: 45 minut

Formy pracy: grupowa, zbiorowa.

Metody pracy: pogadanka, pokaz, gry dydaktyczne, praca z tekstem.

Uzupełniające środki dydaktyczne: prezentacje multimedialne, koperta z listem, karty pracy, puzzle.

Przebieg lekcji

 1. Czynności organizacyjne. Nauczyciel wita uczniów, sprawdza obecność oraz zadanie domowe.
 2. Uczniowie układają puzzle multimedialne wyświetlone przez nauczyciela. Ułożony obrazek jest wprowadzeniem do tematu lekcji. Dzieci samodzielnie kojarzą o czym będą się uczyć podczas zajęć. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji: Loty kosmiczne.
 3. Nauczyciel pokazuje dzieciom zaadresowaną kopertę. Prosi aby wskazany uczeń odczytał kim jest odbiorca listu. Kolejny uczeń odczytuje kim jest nadawca listu. Nauczyciel poleca uczniowi wyciągnięcie listu z koperty i odczytanie jego treści. (Załącznik nr1)
 4. Praca z książką. Podczas tego zadania uczniowie pracują w parach. Nauczyciel rozdaje dzieciom karteczki z pytaniami do materiału tekstowego zamieszczonego w podręczniku. (Podręcznik „Nasza Szkoła”, Loty Kosmiczne, str.26-27) Odpowiedzi dzieci zapisują
  w zeszycie pod tematem lekcji. (Załącznik nr2)
 5. Uczniowie prezentują swoje odpowiedzi, a za właściwe rozwiązanie otrzymują kartonik
  z częścią obrazku. (Załącznik nr3 – puzzle)
 6. Po zakończeniu prezentacji dzieci wraz z nauczycielem siadają na dywanie. Uczniowie pokazują otrzymane kartoniki. Zauważają, że otrzymane kartoniki tworzą wspólny obrazek. Dzieci układają kartoniki w całość. Nauczyciel pyta: Co przedstawia ułożona przez was ilustracja? Następnie wskazuje, iż będzie to temat pracy podczas kolejnych zajęć.
 7. Nauczyciel na podsumowanie pokazuje dzieciom prezentację multimedialną dotyczącą omawianych treści podczas lekcji. Na zakończenie zadaje zadanie domowe. (Ćwiczenia „Nasze ćwiczenia” wyd. Nowa Era, str. 24, zad.1)

Załączniki:

list

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/Historia_lotow_kosmicznych.pdf

puzzle

 

Opracowała: Joanna Kulon

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz