Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10 – scenariusz zajęć z edukacji matematycznej dla klasy I

Temat: Zabawy matematyczne – utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10. Cele główne: Cele szczegółowe: Uczeń: Metody: Formy: Środki dydaktyczne: 10 kartonów z liczbami od 1 do 10 oraz z… Zobacz więcej

Zabawy edukacyjne z wykorzystaniem Bum Bum Rurek – scenariusz zajęć dla klas I-III

Temat: Zabawy edukacyjne z wykorzystaniem Bum Bum Rurek. Cel główny: Cele szczegółowe: Metody:           Formy: Środki dydaktyczne: zestaw Bum Bum Rurek, nagranie z piosenkami ,,Klaśnij, tupnij, raz i dwa!”, ,,Zróbcie to,… Zobacz więcej

Konspekt lekcji z edukacji wczesnoszkolnej – Hej, kolęda!

Temat: Hej, kolęda! Cele ogólne: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych utrwalanie pojęć: kolęda, pastorałka, jasełka Cele szczegółowe – uczeń: wypowiada się na temat świąt, tradycji wyjaśnia pojęcia: kolęda, pastorałka rozwiąże krzyżówkę z… Zobacz więcej

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia słabowidzącego – edukacja wczesnoszkolna

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (Załącznik do IPET) Imię i nazwisko ucznia: XXX Data sporządzenia dokumentu: XXX Rodzaj oceny: diagnozująca Źródło informacji: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr XXX z dnia… Zobacz więcej

Witamy kolorową jesień – scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej

Temat: Witamy kolorową jesień. Praca z płytą „Jesień”- Teatr Malucha, Cztery Pory Roku. Utwory w wykonaniu Ewy Błaszczyk i Wojciecha Malajkata. Cele główne: obserwacja przyrody – rozpoznawanie symptomów jesieni stymulacja… Zobacz więcej

Mój zwierzęcy przyjaciel – scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie drugiej

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II /3 godz./ Temat bloku: W świecie zwierząt Temat dnia: Mój zwierzęcy przyjaciel Cele ogólne:          doskonalenie umiejętności rozpoznawania zwierząt po cechach charakterystycznych rozwijanie myślenia matematycznego… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć w klasie pierwszej „Piłka” – prawidłowa wymowa i nauka pisania litery „P, p”

Grupa wiekowa – pierwsza klasa szkoły podstawowej. Temat: ”Piłka”- prawidłowa wymowa i nauka pisania litery „P, p”. Cele ogólne: nauka pisania ćwiczenie pamięci doskonalenie analizy słuchowej używanie liczebników porządkowych doskonalenie umiejętności matematycznych… Zobacz więcej

Konspekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej – ocenianie kształtujące

Konspekt zajęć – ocenianie kształtujące Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna Data: 20.03.2018 r. Klasa: IIIa Temat: Sprawdzam siebie. Ja się na tym znam! Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej:  I etap… Zobacz więcej