Scenariusz zajęć w klasie pierwszej „Piłka” – prawidłowa wymowa i nauka pisania litery „P, p”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 września 2018 roku.

Grupa wiekowa – pierwsza klasa szkoły podstawowej.

Temat: ”Piłka”- prawidłowa wymowa i nauka pisania litery „P, p”.

Cele ogólne:

 • nauka pisania
 • ćwiczenie pamięci
 • doskonalenie analizy słuchowej
 • używanie liczebników porządkowych
 • doskonalenie umiejętności matematycznych
 • rozwój mowy
 • czytanie globalne
 • organizacja samodzielnej pracy
 • ćwiczenie koordynacji ruchowo-wzrokowej

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • uważnie słucha tekstu literackiego
 • rozumie czytany przez nauczyciela tekst
 • poprawnie liczy w zakresie 10
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • rozróżnia różne wzory
 • wykonuje rzut do celu piłką i poprawnie ją łapie
 • prawidłowo ustawia się w parach i w rzędzie

Metody pracy: słowna, zajęć praktycznych, ruchowa

Formy pracy: grupowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne: tekst literacki wiersza „Dziesięć piłek” Anny Łady-Grodzickiej, przygotowane w kopertach zestawy dla dzieci – po 10 kółek, wycięte wzory do dekoracji piłek lub naklejki, klej, piłka duża, małe piłeczki, wiklinowy kosz, kartka A4

Przebieg zajęć

Powitanie uczniów i zapoznanie ich z tematem zajęć.

Nauczyciel  rozdaje przygotowane zestawy w kopertach każdemu uczniowi, następnie dzieci wyciągają i układają dziesięć kółek i resztę przygotowanych wzorów do dekoracji piłek, zadaniem dzieci jest policzenie, czy liczba piłek się zgadza i zorganizowanie miejsca pracy.

Dzieci uważnie słuchają czytanego przez nauczyciela wiersza i starają się zapamiętać, co było na każdej z piłek. Nauczyciel zadaje pytania, co było na pierwszej, drugiej i kolejnej piłce. Dzieci przyklejają naklejki, a nauczyciel dogląda przebiegu prac w klasie i podpowiada, tak aby każde dziecko prawidłowo ukończyło to zadanie.

Nauczyciel prosi o ustawienie się w pary, a następnie ustawia dzieci na przeciwko siebie w odstępach 3-4 kroków, dzieci najpierw wypowiadają głoskę ”p”, a następnie rzucają piłkę zygzakiem i z powrotem.

„Słownik wyrazów”- dzieci ustawiają się w rzędzie i rzucają małe piłeczki do wiklinowego kosza, a przed rzutem podają słowo zaczynające się na „p”, nauczyciel zapisuje wszystkie słowa na kartce, tworząc słownik, w razie konieczności podpowiada dziecku.

Uczniowie  siadają w ławkach i piszą w kartach pracy małe i duże „p”, następnie piszą całe słowo piłka.

Sylaby – utrwalenie wyrazów ze słownika, wyklaskiwanie sylab, liczenie sylab

Głoskowanie – wybrane wyrazy ze słownika dzieci dzielą na głoski, liczenie głosek

Układamy krzyżówkę –  do  wyrazu  poniedziałek – wpisanego pionowo dobieramy wyrazy na literę ”p” pasujące do krzyżówki – zadanie wykonuje cała klasa

    P O L S K A
  P O C I Ą G  
P A N D A      
  P I Ł K A    
  P E R O N    
P O D R Ó Ż    
P O Z I O M K A
  P I E S E K  
  P A W        
  P Ł O T      
  P E S T K A  
P O K E M O N  

 Plac zabaw – nauczyciel dziękuje za zajęcia i zaprasza dzieci na plac zabaw.

 

Scenariusz zajęć w klasie pierwszej opracowała: Marzena Sokołowska-Toczyńska

WSB Opole Pedagogika

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz