Znane osoby z niepełnosprawnościami – scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 22 stycznia 2024 roku.

Temat zajęć: Znane osoby z niepełnosprawnościami.

Data: 24.10.2022 r.
Prowadzący:
Klasa: 5b

Cel ogólny:

 • kształtowanie u dzieci otwartości i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami

Cele szczegółowe – uczeń:

 • wymienia znane osoby niepełnosprawne
 • postrzega osoby niepełnosprawne jako ludzi w pełni wartościowych, o takich samych potrzebach i zainteresowaniach
 • wie, że pomimo niepełnosprawności, można osiągnąć sukcesy w życiu
 • akceptuje osoby niepełnosprawne
 • współpracuje w grupie
 • wypowiada się na określony temat

Metody pracy:

 • praca z tekstem
 • prezentacja
 • ewaluacyjna – Kciuki

Formy pracy:

 • grupowa zróżnicowana

Środki dydaktyczne:

kolorowe kartki A4 techniczne, nożyczki, klej, kredki, mazaki, małe karteczki na zagadki, pojemniczek z losami (imię i nazwisko sławnej osoby po 2 karteczki), rozsypanka informacji i zdjęć, teksty o znanych niepełnosprawnych osobach

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczniów, losowanie grup i przedstawienie tematu zajęć.
 2. Uczniowie siadają przy przygotowanych wylosowanych stanowiskach. Każda grupa składa się z dwóch osób i ma inny tekst, lecz takie same zadania do wykonania.
 3. Omówienie przebiegu pracy: dzieci zapoznają się z tekstem, który otrzymały, następnie wykonują plakat na temat znanej osoby niepełnosprawnej. Na plakacie zamieszczają informacje z przygotowanych rozsypanek (zdjęcie osoby, datę urodzenia, z czego słynie, jaką ma niepełnosprawność, jak sobie radzi w życiu).
 4. Przygotowanie przez każdą z grup zagadki dotyczącej omawianej osoby.
 5. Prezentacja wykonanych plakatów.
 6. Rozwiązywanie zagadek przygotowanych przez dzieci.
 7. Podsumowanie zajęć i ewaluacja (Kciuki – dzieci za pomocą kciuków uniesionych do góry lub w dół określają, czy zajęcia podobały się, czy nie).

Autorka: Beata Madalińska-Dębska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz