Opinia na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

12,00 

Opis

 

Niniejsza opinia jest przykładową opinią na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu. Dotyczy dziewczynki czteroletniej. Opinia została przygotowana na prośbę rodzica – celem przedłożenia w procesie specjalistycznej diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Opinia zawiera:

  • metryczkę
  • informacje wstępne
  • opis funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach (społeczno-emocjonalnej i komunikacyjnej, poznawczej, ruchowej)
  • zauważone potrzeby rozwojowe dziecka
  • działania podjęte w celu wspierania rozwoju dziecka i propozycje dalszych rozwiązań

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • opinię w formacie PDF
  • opinię w formacie Word, co umożliwia edytowanie dokumentu odpowiednio do konkretnego dziecka

 

Opracowanie opinii: mgr Urszula Wesół – pedagog, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny; posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.