Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy trzeciej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 29 marca 2020 roku.

Temat: Utrwalanie mnożenia i dzielenia w zakresie 100 – ćwiczenia procesów poznawczych.

Imię i nazwisko prowadzącego:

Katarzyna Pawłowska

Czas trwania: 60 min.

Cele ogólne:

 1. Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 100.
 2. Rozwijanie logicznego myślenia.
 3. Usprawnianie pamięci i koncentracji uwagi.
 4. Podniesienie samooceny ucznia oraz jego motywacji do pracy.

Cele szczegółowe – uczeń:

 1. Głośno czyta ze zrozumieniem.
 2. Doskonali spostrzegawczość wzrokową poprzez układanie tabliczki mnożenia.
 3. Koncentruje się podczas wykonywania zadania – stara się nie komentować.
 4. Dokonuje obliczeń pamięciowych w zakresie 100.
 5. Przestrzega zasad podczas gry, czeka na swoją kolej.
 6. Rozwija procesy myślowe związane z analizą, syntezą i wnioskowaniem.
 7. Zna kolejność wykonywania działań.
 8. Potrafi obliczyć działanie z resztą.
 9. Dokonuje podsumowania swojej pracy podczas zajęć.

Środki dydaktyczne:

plan zajęć, Tetris – układanka, karty do gry „Tabliczka mnożenia” i „Ja mam, Ty masz”, zagadki matematyczne do losowania, karteczki z działaniami i karty do Binga matematycznego, kartka do zapisywania działań i mazak ścieralny, komputer i tablica interaktywna z dostępem do aplikacji internetowej Learning Apps – Dzielenie z resztą, mazaki kolorowe, brudnopis, pudełka na zadania, karta Teraz – Potem, karta z Niedokończonymi Zdaniami, Karta Oceny Pracy Ucznia.

Cele kształcenia z podstawy programowej:

IV. Obszar poznawczy:

5) Umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych.

7) Umiejętność czytania prostych tekstów matematycznych, np. zadań tekstowych, łamigłówek i zagadek, symboli.

Wymagania szczegółowe z podstawy programowej:

I. Edukacja polonistyczna: 

1.1. – słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela;

1.2. – wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi.

II. Edukacja matematyczna:

3.1. – wyjaśnia istotę działań matematycznych oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań;

3.3. – mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia;

4. 1. – analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste, dobiera rozwiązanie, opisuje rozwiązanie za pomocą działań;

6.8. – wykorzystuje gry logiczne do rozwijania umiejętności myślenia logicznego, rozumienia zasad.

Metody:

praktyczne – ćwiczebne, aktywizujące – gry dydaktyczne, programowane – z użyciem komputera, elementy Metody Denissona

Forma:

indywidualna

Przebieg:

 1. Powitanie ucznia, stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery podczas zajęć. Zapoznanie z tematem zajęć.
 2. Sowa – ćwiczenie poprawiające uwagę, pamięć i percepcję, matematyczne wyliczenia.
 3. Głośne czytanie planu przebiegu zajęć rewalidacyjnych.
 4. Tetris – układanie tabliczki mnożenia.
 5. „Tabliczka Mnożenia” – gra spostrzegawcza. Dobieranie w pary działania z wynikiem. Zapisywanie działania odwrotnego na karcie.
 6. Gra matematyczna „Ja mam, Ty masz”.
 7. Zagadki matematyczne – trening myślowy – rozwiązywanie zadań i zagadek matematyczno-logicznych.
 8. Bingo matematyczne – kolejność wykonywania działań.
 9. Dzielenie z resztą – dobieranie par.
 10. Podsumowanie: Ocena pracy ucznia i „Dokańczanie zdań”.

Autor: Katarzyna Pawłowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz