Konspekt zajęć z rewalidacji dla ucznia kl. III z lekką niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o tematykę bożonarodzeniową

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 grudnia 2021 roku.

Temat: Świąteczne przygotowania, czyli co mogę ofiarować innym

Cele rewalidacyjne:

 • stymulowanie rozwoju intelektualnego, funkcji poznawczych
 • wzbogacanie wiedzy ogólnej oraz wiedzy o charakterze praktyczno-użytkowym
 • wdrażanie do kultywowania tradycji świątecznych i rodzinnych
 • usprawnianie funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie wrażliwości i pamięci słuchowej, wzrokowej, dotykowej
 • ćwiczenie sprawności rąk i palców
 • doskonalenie pamięci i spostrzegania
 • wdrażanie do dłuższego koncentrowania uwagi, wytrwałości w pracy zadaniowej
 • rozwijanie kompetencji językowych
 • wyzwalanie otwartości i spontaniczności w komunikowaniu się z najbliższym otoczeniem
 • motywowanie do samorzutnego podejmowania aktywności
 • pokonywanie nieśmiałości
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni twórczej

Cele operacyjne – uczeń:

 • w toku działań badawczych:
  • wykorzystuje zmysły do pracy badawczej
  • uczy się rozpoznawania i nazywania kształtów
  • sortuje, grupuje, dokonuje analizy
 • rozwija precyzję prostych ruchów dłoni i palców
 • rozwija wyobraźnię przestrzenną
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej
 • słucha uważnie ze zrozumieniem
 • potrafi dokonywać odpowiednich wyborów
 • dokonuje właściwej kategoryzacji przedmiotów
 • potrafi dopasować odpowiednią etykietę do podpisu
 • aktywnie włącza się do podejmowania współpracy z nauczycielem oraz prowadzenia dialogu
 • pokonuje nieśmiałość i realizuje zamierzone cele

Forma zajęć:

 • indywidualna

Metody:

 • podająca: opowiadanie, opis
 • analityczno-syntetyczna o charakterze wzrokowym, słuchowym i dotykowym
 • ćwiczeniowo-praktyczna: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania

Środki dydaktyczne:

 • pomoce dydaktyczne: szachownica z sylabami, rozsypanki sylabowe, puzzle obrazkowe z pociętych ilustracji, krótkie historyjki tekstowe
 • obrus, papierowe serwetki świąteczne
 • czapka Mikołaja, mały woreczek na prezenty, chusta do zawiązania oczu
 • papierowe talerzyki, klej
 • garnek, drewniana łyżka, fartuszek kuchenny
 • gra edukacyjna „Kot w worku”

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do tematu zajęć

Nawiązanie do tradycji wigilijnej – przygotowanie potraw na uroczystą kolację, świąteczne nakrycie stołu, obdarowywanie się prezentami, wyjątkowa atmosfera.

Uczeń ma za zadanie nakryć stół obrusem, dostaje świąteczny fartuch i czapkę Mikołaja do przygotowania świątecznych potraw.

2. Sylabowy kalendarz adwentowy (Załącznik nr 1)

Analiza sylabowa, orientacja przestrzenna, pamięć słuchowa.

Nauczyciel słownie podaje współrzędne, na których umieszczone są sylaby. Zadaniem ucznia jest odczytanie wyrazu z sylab zapisanych w okienkach. Odczytane hasła to nazwy podarunków, jakie możemy ofiarować innym ludziom.

3. Kleimy sylabowe pierogi (Załącznik nr 2)

Utrwalenie odczytanych wyrazów poprzez ułożenie ich z rozsypanki wyrazowej zawierającej dla utrudnienia wyrazy podobnie brzmiące. Uczeń przykleja prawidłowo ułożone wyrazy na papierowe talerzyki.

4. Obrazkowy bigos świąteczny (Załącznik nr 3)

Do garnka wrzucone są pocięte obrazki, które kojarzą się z wyrazami z papierowych talerzyków. Uczeń miesza drewnianą łyżką „bigos”, potem składa i przykleja obrazki do właściwego talerzyka.

5. Wigilijna opowieść (Załącznik nr 4)

Nauczyciel czyta cztery krótkie historyjki. Zadaniem ucznia jest podanie, z jakim podarunkiem (wyrazem) kojarzy się sytuacja z przeczytanego tekstu. Ma to uczniowi ułatwić zrozumienie przesłania wynikającego z celu zajęć.

6. Worek Świętego Mikołaja (Wybrane elementy z gry edukacyjnej „Kot w worku” wyd. GRANNA)

Rozpoznawanie za pomocą dotyku kształtów różnych przedmiotów związanych z tematyką zajęć oraz dopasowanie ich do szablonów na planszach.

7. Zakończenie i podsumowanie zajęć

Przewidywany czas trwania zajęć rewalidacyjnych – 60 minut.                                                            

Zakres ćwiczeń terapeutyczno-edukacyjnych dostosowany będzie do możliwości i tempa pracy ucznia.

Pobierz załączniki

Konspekt zajęć z rewalidacji indywidualnej opracowała: Sylwia Prusiecka – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz