Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi w oparciu o figury geometryczne

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 stycznia 2016 roku.

 

Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

1. Temat:Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi- w oparciu o figury geometryczne.

2. Cele:

 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • rozwijanie wiedzy dotyczącej figur geometrycznych,
 • motywowanie i zachęcanie ucznia do aktywności.
 • utrwalenie orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie sprawności manualnej

3. Metody pracy: praktycznego działania, oglądowa, zabawowa

4. Forma organizacji pracy: indywidualna

5. Środki dydaktyczne: karty pracy ucznia, różne figury geometryczne, kartki z figurami do wycięcia

6. Czas trwania zajęć: godzina

7. Przebieg zajęć:

 • Swobodna rozmowa z uczniem.(Stworzenie pozytywnej atmosfery)
 • Rozwiązanie rebusu, który odkryje temat zajęć.Załącznik 1. (Hasło-figury geometryczne)
 • Rozmowa na temat znanych uczniowi figur geometrycznych. (Uczeń wymienia nazwy figur geometrycznych, które zna. Wzbogacanie wiedzy ogólnej)
 • Nauczyciel układa przed uczniem różne figury geometryczne np. trójkąt, kwadrat, prostokąt i koło. Prowadzący prosi ucznia o wskazanie wybranych przez niego figur. Ponadto uczeń opowiada, czym różni się ona od pozostałych. (Wzbogacanie wiedzy na temat cech figur geometrycznych)
 • Rozwiązywanie zadania z karty pracy. Zadaniem ucznia jest pokolorowanie
  i policzenie takich samych figur.Załącznik 2.(Rozwijanie spostrzegawczości)
 • Uczeń dostaje kartkę z pustym kwadratem, jego zadaniem jest słuchanie poleceń nauczyciela i odwzorowanie ułożenia figur geometrycznych z kartki nauczyciela. Później nauczyciel z uczniem zamieniają się rolami.Załącznik 3
 • (Stosowanie zwrotów w prawym górnym rogu, na środku…… Utrwalenie orientacji
  w przestrzeni oraz percepcji wzrokowej)
 • Układanie rysunku geometrycznego. Uczeń otrzymuje kartkę z różnymi figurami geometrycznymi. Jego zadaniem jest nazwać te figury, policzyć ich ilość oraz wyciąć je i ułożyć rysunek. Gotowy rysunek przykleja na osobną kartkę Wzór rysunku, który ma wykonać, dostaje na osobnej kartce. Załącznik 4. (Rozwijanie spostrzegawczości, sprawności manualnej, staranności, koordynacji wzrokowej, umiejętności logicznego myślenia)
 • Podsumowanie pracy ucznia, wywieszenie jego pracy na gazetce. (Pochwała aktywności, zachęta i motywowanie do dalszej pracy)

Autor: mgr Justyna Mateja

Pobierz cały materiał wraz z załącznikami.
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz