Scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną – klasa 8

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 13 grudnia 2020 roku.

Zad. 1

Cel: Ćwiczenia wprowadzające, rozwijanie funkcji poznawczych i utrwalanie matematycznych umiejętności szkolnych.

Wykonaj kartę pracy ćw. 50, 51, 52

Zad. 2

Cel: Doskonalenie umiejętności językowych i werbalnych. Utrwalanie nabytych umiejętności edukacyjnych z j. polskiego, przypomnienie na jakie pytanie odpowiada przymiotnik.

Opisz, co przedstawiają puzzle ułożone przez Ciebie? /Uczeń przesyła nauczycielowi na czat zdjęcie ułożonych przez niego puzzli wyciętych z obrazka z czasopisma lub gazety – zadanie zadane na poprzednich zajęciach/gdy uczeń ma dostęp do drukarki można przesłać mu dowolne zdjęcie do pocięcie i ułożenia/.

Zad. 3

Cel: Rozwijanie umiejętności werbalnych oraz rozumienia pojęć. Ćwiczenia spostrzegawczości i pamięci.

Jak opisać przedmiot, obrazek lub sytuację przedstawioną na ilustracji? /Pogadanka z uczniem, instruktaż nauczyciela/ Wykonaj ćwiczenie online. https://learningapps.org/1446168

Zad. 4

Cel: Wzbogacanie słownictwa i doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji. Uważne słuchanie.

Czy Twój obrazek jest dynamiczny czy statyczny? /Nauczyciel sprawdza rozumienie przez ucznia pojęcia dynamiczny, statyczny – jeśli uczeń nie rozumie – wyjaśniamy te pojęcia. Uczeń opowiada o swoim obrazku i podaje czy jest to sytuacja dynamiczna czy statyczna/. Wykonaj ćwiczenie.
https://learningapps.org/11207960

Zad. 5

Cel: Wzmacnianie poczucia własnej wartości, motywowanie do dalszej pracy i nauki, wspieranie ucznia w procesie rozwoju.

Podsumowanie zajęć, motywowanie ucznia do dalszej nauki i pracy, akcentowanie sukcesów.

Chwalimy ucznia za dobra pracę (wesoła buźka lub łapką w górę na czacie). Uczeń także może ocenić zajęcia poprzez wstawienie odpowiedniego emotikona na czacie pod zajęciami np. 🙂 🙂 – zajęcia fajne, 🙂 – zajęcia takie sobie, 🙁 – zajęcia nieinteresujące/nieprzydatne).

Środki dydaktyczne:
  1. Zajęcia rewalidacyjne J. Pańczyk, Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum, Wyd. Helion
  2. Platforma LearningApps
  3. Pomysł na wycinanie puzzli z ilustracji – własny (zdjęcie pochodzi z czasopisma National Geographic)

Autor: Magdalena Rak – pedagog specjalny – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz