Zajęcia rewalidacji indywidualnej z wykorzystaniem metody A. Tomatisa z elementami logopedii

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 maja 2015 roku.

SCENARIUSZ  INDYWIDUALNYCH ZAJĘC REWALIDACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU DŹWIĘKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO TERAPII METODĄ A.TOMATISA PRZEPROWADZONYCH W DNIU 09.11.2012r. Z UCZNIEM Z II KLASY GIMNAZJUM.

Rodzaj zajęć: zajęcia rewalidacji indywidualnej z wykorzystaniem metody A. Tomatisa z elementami logopedii.

 Temat zajęć: Korygowanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „sz”.

Prowadząca zajęcia : Marta Dadia

Liczba uczniów: 1

Miejsce: sala terapii metodą A. Tomatisa Czas trwania:45 minut

Metody:  Metoda A. Tomatisa, aktywizujące w formie zabawowo-zadaniowej, praktyczna – ćwiczenia, naśladowcza, ćwiczenia artykulacyjne.

Forma zajęć: Indywidualna

Pomoce dydaktyczne: sprzęt i oprzyrządowanie do terapii, płyta z pasmami częstotliwości charakterystycznymi dla mowy , materiał dźwiękowy głoska „sz”, mikrofon, obrazki , loteryjka obrazkowa.

Cele główne zajęć:

 1. Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „sz w wyrazach na materiale dźwiękowym i obrazkowym.
 2. Wzbogacenie słownika.
 3. Ćwiczenie pamięci i percepcji słuchowej

Cele operacyjne:

 1. Uczestniczy aktywnie w zajęciach.
 2. Wykonuje polecenia nauczyciela.
 3. Powtarza za lektorem oraz za nauczycielem materiał dźwiękowy.
 4. Zwraca uwagę na prawidłową wymowę głoski w wyrazach i prostych zdaniach.
 5. Ćwiczy analizę i syntezę sylabową i głoskową.
 6. Skupianie uwagi na zadaniach słuchowych (materiał dźwiękowy, opowiadanie).
 7. Usprawnia narządy artykulacyjne.
 8. Adekwatnie odpowiada na pytania nauczyciela.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie wychowanka po imieniu.
 2. Przygotowanie materiału dźwiękowego, słuchawek i mikrofonu.
 3. Krótkie ćwiczenia oddechowe: wdechy i wydechy krótkie- długie szybkie- wolne, naśladujemy wiatr delikatny, słaby, silny, cichy, głośny.
 4. Ćwiczenia artykulacyjne: kląkanie językiem, cmokanie, wypychanie policzków językiem, rozciąganie i łączenie warg (i a e o u y), przesuwanie językiem po zębach, oblizywanie warg językiem.
 5. Uczeń słucha lektora przez słuchawki i powtarza do mikrofony materiał dźwiękowy.
 6. Uczeń słucha nauczyciela, który koryguje jego wymowę i wykonuje jego polecenia.
 7. Wychodzenie z głoski ”sz , uczeń słucha cichej muzyki i nazywa obrazki z głoską ”sz”.
 8. Uczeń słucha krótkiego opowiadania „Mateusz i pies”. Odpowiada na pytania adekwatnie do opowiadania. Próbuje ułożyć obrazki wg. kolejności zdarzeń, dobiera zdania do ilustracji.

Mateusz poszedł na spacer do parku. Pod kasztanem znalazł małego, smutnego pieska. Wziął go na ręce, mocno przytulił i szepnął: Będziesz mój, piesku, będziesz mój. Szybko wrócił do domu i poprosił mamę, aby pies mógł zamieszkać z nimi. Mama zgodziła się. Od tamtej pory Mateusz ma nowego przyjaciela. Mateusz codziennie chodzi na spacer z Sabą.

 1. Nauczyciel dziękuję uczniowi za współpracę podczas zajęć.
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz