Mam marzenia – scenariusz zajęć rozwijających komunikowanie się

Temat: Mam marzenia. Cele ogólne: wzmacnianie motywacji uczniów do inicjatywy oraz aktywności komunikacyjnej rozwijanie umiejętności słuchania, wypowiadania się, zadawania pytań, nawiązywania i prowadzenia dialogu, udzielania adekwatnych informacji zwrotnych rozwijanie umiejętności… Zobacz więcej