Mam marzenia – scenariusz zajęć rozwijających komunikowanie się

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 lipca 2023 roku.

Temat: Mam marzenia.

Cele ogólne:

 • wzmacnianie motywacji uczniów do inicjatywy oraz aktywności komunikacyjnej
 • rozwijanie umiejętności słuchania, wypowiadania się, zadawania pytań, nawiązywania i prowadzenia dialogu, udzielania adekwatnych informacji zwrotnych
 • rozwijanie umiejętności proszenia o pomoc, wyrażania wdzięczności i dziękowania
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni, dbania o przyjaciół i znajomych
 • praktyczne wykorzystywanie umiejętności czytania i pisania do formułowania krótkich wypowiedzi, tworzenia i przekazywania informacji z zastosowaniem form gramatycznych (w szczególności tekstów kierowanych do różnych adresatów i w różnych celach, pisania na temat własnych doznań i potrzeb, np. związanych z zatrudnieniem)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem lub oprogramowaniem wspomagającym komunikację, rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • wymienia własne marzenia
 • dostrzega związek między marzeniami a jakością życia
 • rozumie, że własnym działaniem może spełniać niektóre marzenia
 • odróżnia marzenia łatwe od trudnych do spełnienia

Cele rewalidacyjne:

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • kształtowanie umiejętności i zachowań społecznych
 • poszerzanie wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym
 • usprawnianie funkcjonowania w zakresie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • usprawnianie funkcjonowania procesów poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia, fluencji słownej)

Metody pracy:

 • opowiadanie
 • mini wykład
 • rozmowa kierowana
 • metoda problemowa
 • metoda ćwiczeń praktycznych

Formy pracy:

 • indywidualna jednolita
 • zbiorowa

Środki  dydaktyczne:

 • ilustracje przedstawiające marzenia
 • opowiadanie pt. „Złota rybka”
 • prezentacja multimedialna obejmująca:

– ilustracje przedstawiające marzenia

– etykiety opisujące marzenia

– ilustracje do historyjki „Złota rybka”

– ilustracje do artykułu „Adam Małysz zdradza swoje marzenia i plany”

 • kolorowe kartki do kalamburów
 • karta pracy „Trzy rodzaje życzeń”

Przebieg lekcji:

 1. Czynności organizacyjno-porządkowe:
 • przywitanie z uczniami
 • sprawdzenie listy obecności
 • przygotowanie stanowisk pracy
 • zapisanie tematu lekcji

2. Nauczyciel wita uczniów: Witam wszystkich, którzy marzą o wakacjach. Ci z Was, którzy mają takie marzenie, niech pomachają do mnie na powitanie. Witam wszystkich, którzy marzą, by mieć komputer. Witam wszystkich, którzy marzą o przyjaźni. Witam wszystkich, którzy mają marzenia, o których nikomu nie powiedzieli. Witam wszystkich, którzy jeszcze nie mają marzeń.

3. Uzasadnienie potrzeby uczenia się przewidzianych wiadomości i umiejętności: Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozmawiać o marzeniach i o tym, czy warto marzyć. Będziecie mieli również możliwość pomyśleć i opowiedzieć o swoich marzeniach i pragnieniach. Te zajęcia są ważne, bo Wasze marzenia pomogą Wam zaplanować przyszłe, dorosłe życie i to, czym będziecie zajmować się po ukończeniu szkoły.

4. Nauczyciel rozdaje uczniom ilustracje, zadaniem ich jest podanie marzenia, z jakim kojarzy się dana ilustracja, np. samolot – podróże, wycieczki; piłka – gra w piłkę w klubie; dom – marzenie o mieszkaniu, własnym domu itd. Uczniowie przyczepiają kolejne marzenia do tablicy.

5. Nauczyciel prosi uczniów o uważne wysłuchanie krótkiego opowiadania pt. „Złota rybka”. Następnie inicjuje rozmowę kierowaną pytaniami:

 • Kto był bohaterem tej historyjki?
 • Co złowił rybak?
 • Co obiecała mu rybka?
 • Czy rybak miał marzenia?
 • Gdyby rybak miał marzenia, jak mogłoby zmienić się jego życie?
 • Kto z Was chciałby być na miejscu rybaka?
 • O co poprosilibyście złotą rybkę?

Miniwykład: Historyjka o rybaku, chociaż jest tylko bajką, pokazuje, że kto nie ma marzeń, ten niewiele w życiu osiągnie i może z tego powodu być ciągle smutny i niezadowolony. Ważne jest więc, żeby marzyć, żeby umieć nazwać to, czego pragniemy i wiedzieć, że „złota rybka” nie spełnia marzeń, tylko my sami.

6. Nauczyciel rozdaje uczniom do wypełnienia kartę pracy „Trzy rodzaje życzeń”: Każdy z was dostanie trzy rybki. Na pierwszej z nich będą Wasze marzenia, żeby mieć, na drugiej marzenia, żeby umieć, na trzecim marzenia, żeby stać się. Swoje marzenia możecie napisać lub narysować.

 • Marzenia, z której grupy jest najłatwiej, według Was, osiągnąć?
 • Które marzenia zależą głównie od nas samych, naszej aktywności, a które od przypadku i tzw. „szczęścia”?

7. Nauczyciel relacjonuje uczniom fragment wywiadu przeprowadzonego z Adamem Małyszem po jego powrocie z Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w 2010 r. na temat jego marzeń, a następnie podejmuje rozmowę kierowaną pytaniami na ten temat:

 • Kto jest bohaterem artykułu?
 • Jakie są jego marzenia?
 • Które z marzeń spełnił Adam Małysz?
 • Dlaczego nie zrealizował marzenia o nauczeniu się języka obcego?
 • Co zrobił mistrz, żeby spełnić swoje marzenie o nauce tańca?

Miniwykład: Adam Małysz marzył o tym, żeby mieć domek w Zakopanem, marzył, żeby nauczyć się tańczyć, marzył, żeby nauczyć się porozumiewać po angielsku, marzył, żeby stać się mistrzem. Zauważcie, że spełnił swoje marzenie o byciu mistrzem w skokach narciarskich, bo wytrwale trenował. Nie nauczył się angielskiego, nie nauczył się dobrze tańczyć, bo niewiele zrobił, żeby te marzenia zrealizować. Ważne jest więc to, żeby nie tylko marzyć, ale również, żeby wytrwale działać, być aktywnym!

8. Gra relacyjna – Kalambury: Uczniowie dostają 2 kolorowe karteczki. Ich zadanie polega na wypisaniu dwóch marzeń. Następnie wrzucają karteczki do pudełka. Uczniowie losują kolejno jedną z karteczek i przedstawiają przed klasą to marzenie w postaci gestu.

9. Podsumowanie zajęć – omówienie aktywności uczniów i zdobytych informacji.

10. Zakończenie lekcji, porządkowanie stanowisk pracy.

Pobierz scenariusz za załącznikami


Autor: Sylwia Olech – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz