Socjoterapia jako forma pomocy i wsparcia dzieci z problemami – własne doświadczenia

zajęcia socjoterapeutyczne - młodzież w kręgu

Zarówno rodzice jak i nauczyciele pragną, aby dziecko adekwatnie do swojego rozwoju, zdobyło takie wiadomości i umiejętności, które umożliwiłyby mu w zgodzie ze sobą i przyjętymi normami prawidłowo funkcjonować w… Zobacz więcej