Moje emocje – konspekt zajęć psychologicznych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 maja 2016 roku.

KONSPEKT PSYCHOLOGICZNYCH ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA DZIECI (4-5 letnich) WRAZ Z RODZICAMI

Temat zajęć: „Moje emocje”

Data zajęć: xxxx

Prowadzący zajęcia: xxxx

Miejsce zajęć: xxxx

Wielkość grupy: 10 osoby (5 dzieci oraz 5 rodziców)

Czas trwania: 60 minut

Cel ogólny: rozwijanie wiedzy o emocjach, sposobach konstruktywnego ich wyrażania oraz usprawnianie umiejętności komunikowania się, rozumienia potrzeb w systemach rodzinnych

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Poszerza wiedzę o emocjach
 • Ćwiczy nowe sposoby wyrażania emocji oraz nowe sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Ćwiczy umiejętność koncentracji uwagi oraz podzielania jej z innymi
 • Doskonali wiedzę o schemacie ciała oraz ułożeniu ciała w przestrzeni
 • Przestrzega zasad obowiązujących w zabawie
 • Doskonali umiejętności pracy w grupie

Rodzic:

 • Buduje dobrą więź z dzieckiem
 • Doskonali umiejętność rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych u dziecka oraz u siebie
 • Lepiej rozumie swoje dziecko, jest uważniejszy na komunikaty werbalne i niewerbalne przekazywane przez dziecko
 • Ćwiczy nowe formy wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Metody pracy: słowna ,  czynnościowa

Formy pracy: grupowa

Środki dydaktyczne: emblematy przedstawiające różne stany emocjonalne, zdjęcia „Poznajemy emocje. Zestaw II”, okulary wycięte z bristolu, kartony, kredki, flamastry, brokat, papier kolorowy, pianka do golenia, wstążki różnokolorowe, magnetofon, płyta z muzyką „Rytmy” R. Przyborowskiej- Wyminko, płyta z piosenką „ Kup różowe okulary” N. Kukulskiej.

Przebieg

 • Powitanie

Dajemy dzieciom do wyboru pomiędzy dwiema piosenkami na powitanie.

„Witam …Jak się masz? Wszyscy Cię witamy. Bardzo Cię kochamy. Bądź wśród nas” lub

 „ Witaj … Witaj… Jak się masz? Podaj … rękę i dokończ piosenkę”

Witamy po kolei wszystkich uczestników zajęć. Po przywitaniu wracamy do pytania do każdego z uczestników „ Jak się masz?”. Po uzyskaniu odpowiedzi krótkie podsumowanie przez prowadzącego pozwalające na utrwalenie zdobytych informacji.

 • Rozmowa kierowana dotycząca znanych przez dzieci emocji wzbogacona o materiał obrazkowy oraz emblematy wybranych stanów emocjonalnych (smutny, zły, wesoły, zdziwiony).
 • Rozmowa kierowana dotycząca sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami ( smutek, złość). Wzbogacanie i modelowanie nowych form zachowań. Skupienie uwagi na takich sposobach jak:

– czerpanie wsparcia z bliskiego kontaktu z opiekunami (przytulanie, rozmowa),

– pomoc innym,

– ulubione aktywności dziecka oraz rodziców,

– radość ruchu,

– twórczość plastyczna,

– inne : zaproponowane przez dzieci lub rodziców.

Aby pomóc dzieciom w skupieniu uwagi wspieramy aktywność na materiale obrazkowy, zdjęciowym ilustrującym konstruktywne form ekspresji emocji.

 • Przekładanie wiedzy na doświadczanie. Radości z ruchu.

Wybrane ćwiczenia ruchowe przy muzyce z wykorzystaniem wstążek opracowane na podstawie programu „ Rytmy” R. Przyborowskiej-Wyminko:

– przywitanie wstążek, przekładanie z ręki do ręki z przodu i za plecami, chód ze wstążką do muzyki, zatrzymanie- opadnięcie wstążek na podłogę;

– wymachy wstążką przed sobą, sprzątanie nieba, zamiatanie podłogi, wymachy za sobą,

po prawej i lewej stronie ciała, zatrzymanie-wstążki upadają na podłogę

– taniec wstążek. Każdy z uczestników proszony jest o wymyślenie własnego ruchu i pokazanie go. Pozostali powtarzają go. Zatrzymanie, wstążki opadają.

– Krótkie podsumowanie prowadzącego, odłożenie wstążek.

 • Doświadczanie radości tworzenia.„ Różowe okulary”

Wręczenie każdemu z uczestników różowych okularów wyciętych z bristolu. Objaśnienie zasad ich użycia. Ozdabianie ich według własnego pomysłu uczestników podczas słuchania piosenki Natalii Kukulskiej „Kup różowe okulary”.

 • Podziękowanie za udział w zajęciach. Wręczenie ozdobionych „różowych okularów”. Zachęcanie do ich upiększania także w domu oraz z innymi członkami rodziny.
 • Pożegnanie.

Autor: Maria Jakubiec

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz