Konspekt zajęć terapii zajęciowej – Strach ma wielkie oczy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 maja 2020 roku.

Temat: Strach ma wielkie oczy.

Czas zajęć:

90 minut

Cel ogólny:

  • usprawnienie w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej oraz motywowanie do podejmowania działań

Cele szczegółowe:

  • doskonalenie komunikacji interpersonalnej
  • nawiązanie kontaktu terapeutycznego z uczestnikami zajęć
  • kształtowanie cierpliwości oraz współpracy w grupie
  • usprawnianie motoryki małej
  • integracja grupy
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i pokazywania swoich uczuć
  • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

Forma:

grupowa, indywidualna

Rodzaj:

arteterapia, socjoterapia

Metody:

muzykoterapia czynna, zajęcia integracyjne, rysunek, kolaż

Techniki:

wykonywanie utworu na wzór piosenki „Panie Janie”, trenowanie komunikacji i integrowanie się z grupą (niedokończone zdania, zabawa w krąg, gra twarzy), zabawa ruchowa, wykonywanie kolażu

Środki dydaktyczne:

maskotka, np. pluszowy miś, piórko, lusterka, karton, klej, farby plakatowe, fotografie osób będących w różnym stanie emocjonalnym (złość, gniew, smutek, strach, szczęście, zdziwienie, itp.), różnorodne odpady (wstążki, pudełka, bibuła, sznurki, butelki, itp.), kartki z bloku technicznego (format A4), nożyce

Przebieg zajęć

Etapy zajęćOsiągane celeCzynności terapeutyCzynności podopiecznych
Część wstępna (5 minut)– nawiązanie kontaktu z uczestnikami zajęć– przygotowanie materiałów do zajęć
– przywitanie się
– wprowadzenie do tematu zajęć
uczestnicy:
– słuchają
– zadają pytania dotyczące tematu zajęć
Część zasadnicza (75 minut)– kształtowanie cierpliwości oraz współpracy w grupie
– usprawnienie motoryki małej
– doskonalenie komunikacji interpersonalnej
– współpraca grupy
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i pokazywania swoich uczuć
– budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
– nawiązanie kontaktu terapeutycznego z uczestnikami zajęć
– wspólne wykonywanie utworu razem z podopiecznymi
– wyjaśnienie zadania komunikacyjnego
– zadawanie pytań
– wyjaśnienie podopiecznym istoty odczuwania różnych emocji, a zwłaszcza strachu
– zachęcanie grupy do otworzenia się na drugiego człowieka – szczera rozmowa
– zapewnienie uczestnikom odpowiedniej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa
– wspieranie psychiczne grupy
– nadzorowanie uczestników zajęć, tj. zadań, które wykonują
– wydawanie poleceń terapeutycznych
– rozdanie materiałów do pracy plastycznej
– pomoc, np. w przyklejaniu
– wykonanie utworu muzycznego na wzór „Panie Janie” na przywitanie każdego uczestnika
– zabawa w niedokończone zdanie – każdy uczestnik wstaje i dokańcza zdanie ,,Mam na imię (…), najbardziej boję się..”, następnie pokazuje niewerbalnie swój strach
– zabawa w kręgu, przekazywanie sobie nawzajem pluszowej maskotki bez użycia rąk
– próba wczucia się w uczucia i emocje maskotki
– odpowiadanie na pytania osoby prowadzącej zajęcia
– gra twarzy, podopieczni siedzą w kręgu i wybierają spośród fotografii te, które przedstawiają strach
– zabawa z lusterkiem – próba analizy tego, jak reaguje nasze ciało i twarz na strach, odpowiedzenie sobie na forum grupy na pytanie ,,Strach ma wielkie oczy
– Zabawy w parach: „Wystraszony kotek”, jeden uczestnik zajęć jest kotem, drugi jego właścicielem, zadaniem właściciela jest uspokojenie, pocieszenie kotka. Podopieczni wykonują zadanie zmieniając się rolami.
– Wyrzuć strach – cała grupa „wyrzuca” strach (za drzwi, przez okno…), zamienia „strach” w inną emocję – np. radość
– „Strach” – praca plastyczna
– Podopieczni w dwóch grupach lub indywidualnie wykonują z różnorodnych materiałów „stracha” – metodą collage. Uczestnicy zajęć po skończonej pracy opowiadają o niej, oglądają swoje dzieła
– Relaks – zabawa wyciszająca przy muzyce – uczestnicy zajęć otrzymują piórko, poruszają się przy muzyce, muszą opiekować się swoim piórkiem (nie może spaść na podłogę)
Część końcowa (10 minut)– usprawnienie w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej oraz motywowanie do podejmowania działań
– nawiązanie kontaktu terapeutycznego z uczestnikami zajęć
– podsumowanie zajęć
– „naprowadzenie” podopiecznych do wysnucia konkluzji końcowej oraz zrozumienia istoty znaczenia przeprowadzonych zajęć
– sprzątnięcie stanowiska pracy
– wyciągnięcie (z pomocą terapeuty zajęciowego) wniosków i refleksji płynących z zajęć

Konspekt zajęć terapii zajęciowej opracowała: Magdalena Bajsicka – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz