Rozwijanie percepcji wzokowej

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 28 stycznia 2016 roku.

oko2Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz umiejętnością ich interpretowania poprzez skojarzenia ze wcześniejszymi doświadczeniami. Najintensywniej rozwija się u dziecka między trzecim, a ósmym rokiem życia.

Percepcja wzrokowa bierze udział w niemal wszystkich działaniach, jakie podejmuje człowiek. Odpowiedni poziom postrzegania wzrokowego umożliwia dzieciom naukę czytania, pisania, liczenia oraz opanowanie innych szkolnych umiejętności.

Dzieci z obniżonym poziomem postrzegania wzrokowego mogą mieć problemy z różnicowaniem znaków graficznych liter i cyfr, gdyż te są do siebie zbliżone wielkością i kształtem, np. liter a – ą, m – n, d – b. Zaburzenia percepcji wzrokowej utrudniają też naukę pisania. Dzieci nie mieszczą pisma w liniaturze, niewłaściwie rozmieszczają pismo w zeszycie, opuszczają drobne elementy graficzne, popełniają dużo błędów ortograficznych. Może to skutkować niepowodzeniami szkolnymi i zaburzeniami emocjonalnymi.

Ćwiczmy więc postrzeganie wzrokowe u dziecka jak najwcześniej dobierając zabawy i  ćwiczenia odpowiednio do wieku i możliwości.

Dobieranki – Małgorzata Podleśna

Rozwijanie percepcji wzokowej – ćwiczenia

– obserwacja najbliższego otoczenia (co widzisz w pokoju, na stole itp.)

– obserwacja otoczenia podczas różnych pór roku (podczas spacerów, przez okno)

– ćwiczenia w schemacie ciała

– obserwacja ilustracji, wyszukiwaniem różnic lub podobieństw na obrazkach

– układanie rytmów, szeregów

– klasyfikowanie przedmiotów

– zabawy naśladujące wykonywane czynności przez drugą osobę

– układanie puzzli, rozsypanek obrazkowych, dobieranie części do całości

– układanie tangramów

– dobieranie par jednakowych obrazków, figur geometrycznych (memo, domino)

– rozpoznawanie zmian w układzie elementów (co tu się zmieniło?)

– odtwarzanie z pamięci układów elementów

– układanie wg instrukcji słownej (np. połóż niebieski klocek po prawej stronie żółtego)

– rysowanie linii prostych, ukośnych, falowanych, na wzorze, wg wzoru

– rysowanie szlaczków

– wypełnianie konturów (kredką, farbami, plasteliną, kredą itp.)

– układanie historyjek obrazkowych

– układanie wg wzoru, np. patyczków, mozaiki geometrycznej, klocków

– obrysowywanie szablonów oraz ich wycinanie

– obrysowywanie liter, lepienie liter z plasteliny, wycinanie, wydzieranie

– rysowanie i pisanie po śladzie, kalkowanie

– układanie rozsypanek literowych, sylabowych, wyrazowych

– dobieranie zdań do ilustracji

– wyszukiwanie wyrazów, zdań w tekście

– czytanie wyrazów wspak

– rozwiązywanie krzyżówek, rebusów

– dyktanda graficzne

– wyszukiwanie wyrazów ukrytych w ciągach literowych.

Bibliografia

  1. Łuczak (2000): Niepowodzenia w nauce. Przyczyny, skutki, zapobieganie, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań.
  2.  Franczyk, K. Krajewska (2009): Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Impuls, Kraków.
  3. Frostig, D. Horne (1989): Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową, Pracownia testów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz