13 listopada Międzynarodowy Dzień Niewidomych – scenariusz WIDZIEĆ INACZEJ

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 stycznia 2024 roku.

Temat zajęć: Widzieć inaczej – Międzynarodowy Dzień Niewidomych.

Data: 14.11.2022 r.
Prowadzący:
Klasa: 5b

Cel ogólny:

 • kształtowanie otwartości i tolerancji wobec osób niewidomych

Cele szczegółowe – uczeń:

 • wie, jakie problemy w życiu codziennym mają osoby niewidome i jak sobie z nimi radzą
 • akceptuje osoby niewidome
 • słucha wypowiedzi innych
 • pracuje zgodnie w grupie
 • wypowiada się na określony temat

Metody pracy (wg W. Okonia):

 • metoda asymilacji wiedzy – pogadanka
 • metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy – mapa skojarzeń
 • metoda praktyczna – doświadczenia

Forma pracy:

 • grupowa jednolita
 • indywidualna zróżnicowana

Środki dydaktyczne:

kartki A4, długopisy, markery, brystol, herbata ekspresowa, woda, czajnik, cukier, szklanka, łyżka wazowa, skarpety, poduszki, laska-kij do unihokeja, krzesełko, kromka chleba, nóż, masło, bluza, czapka, buty, pojemniczki z kinder niespodzianki z różnymi artykułami sypkimi (ryżem, groszkiem, cukrem, manną), takie same małe przedmioty po 2 sztuki (orzechy, grosze, klocki, muszelki), piramidka

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie i omówienie tematu zajęć.
 2. Stworzenie par, rozdanie materiałów do pracy. Każda para otrzymuje kartkę i mazaki. Zapisuje skojarzenia do hasła: osoba niewidoma (mapa skojarzeń).
 3. Przedstawienie zapisanych skojarzeń, spisanie ich na jednym plakacie.
 4. Omówienie problemów osób niewidomych i sposobów pomocy.
 5. Wcielenie się w osobę niewidomą i wykonanie wylosowanych zadań (zrobienie herbaty, nalanie wody do szklanki, rozpoznanie za pomocą dotyku przedmiotów, przejście przez tor przeszkód, przygotowanie kanapki, ułożenie piramidy z klocków, ubranie się, memory słuchowe, memory dotykowe).
 6. Ewaluacja: Dokończ zdania:
 • Zajęcia podobały mi się/ nie podobały mi się, ponieważ …
 • Dziś dowiedziałam się/ dowiedziałem się, że …

Międzynarodowy Dzień Niewidomych scenariusz opracowała: Beata Madalińska-Dębska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz